Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ressourcekatalog 
 

Værnepligtige 

Beredskabsstyrelsnes operative personel udgøres af befalingsmænd, værnepligtige, frivillige og reserver. 

Beredskabsstyrelsen uddanner omkring 420 værnepligtige om året, og værnepligtsperioden er ni måneder. Dermed er der konstant en samlet styrke på 315 værnepligtige til tjeneste. 

Efter endt uddannelse kan den værnepligtige kalde sig redningsspecialist.
 
Redningsspecialistuddannelsen er opbygget som en uddannelse i to niveauer. Det første grundlæggende niveau svarer til de kommunale uddannelser til brandmand med supplement af en befolkningsuddannelse i forebyggelse. Det andet niveau indeholder specialuddannelserne, der er rettet imod løsningen af det statslige redningsberedskabs opgaver. Uddannelsen inden for de to niveauer gennemføres parallelt de første tre måneder, hvorefter der alene uddannes i  specialuddan-nelserne, der hører til det statslige redningsberedskab.

Det grundlæggende uddannelsesniveau består af:
 Grund- og funktionsuddannelse Indsats (brandmandsuddannelsen)
 En forebyggelses- og opmærksomhedsuddannelse

Uddannelserne sætter den værnepligtige i stand til at kunne virke som brandmand under under værnepligten og bagefter i et kommunalt redningsberedskab, brandvæsen eller Falck.

Det videregående niveau med den statslige specialuddannelse består af:
 National USAR-uddannelse
 CBRN-uddannelse
 Branduddannelse til store og komplekse hændelser med brand
 Katastrofeførstehjælpsuddannelse
 Udrykningstræning og øvelser
 Rednings- og eftersøgningsopgaver i vand
 Stabsvirke og kummunikationsuddannelse
 Specialberedskabsuddannelse
 Chaufføruddannelse
 Samfundets beredskab
 Internationale operationer
 Kollegastøtte i hverdagen for værnepligtige
 Teknisk arbejdsleder
 Operativ beredskabsvagt
 Materielservice og retablering
 Idræt
 Organisation og samarbejde

Den statslige specialuddannelse sætter redningsspecialisten i stand til at løse de alsidige, specialiserede og store redningsberedskabsmæssige opgaver, som Beredskabsstyrelsen løser med sin døgnberedskab på de fem statslige beredskabscentre rundt om i landet. 

Ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden er en del af de frivillige uddannet som redningsspecialister. 
Sidst opdateret 20-03-2020 - kl. 11:42

laensning
Lænsning efter skybrud eller havvandsstigning

Mobile daemninger
Udlægnning af mobile dæmninger

Brandslukning
Brandslukning

Antal

Beredskabsstyrelsen Nordjylland:     
Redningsspecialister  22  
Værnepligtige  44
Beredskabsstyrelsen Midtjylland:    
Redningsspecialister  22
Værnepligtige  44
Beredskabsstyrelsen Sydjylland:    
Redningsspecialister 
 22  
Værnepligtige  44
Beredskabsstyrelsen 
Sjælland: 
   
Redningsspecialister
 22  
Værnepligtige  44
Beredskabsstyrelsen
Hovedstaden:
 
Redningsspecialister  39  
Beredskabsstyrelsen Bornholm:    
Redningsspecialister   17  
Værnepligtige  34

Kontakt

Nationalt Beredskab
nbr@brs.dk