Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ressourcekatalog 
 

Reserver 

Beredskabsstyrelsnes operative personel udgøres af befalingsmænd, værnepligtige, frivillige og reserver. 

Beredskabsstyrelsens operative personelreserve (BOP), bemandes af 500 færdiguddannede værnepligtige og mellemledere, der er hjemsendt inden for de sidste 3 år, samt en række reserveofficerer.

Beredskabsstyrelsen operative personelreserve fungerer som det statslige redningsberedskabs reserve ved helt særligt mandskabskrævende hændelser. Såfremt personelreserven skal indkaldes, kræver det en regeringsbeslutning.


Personelreserven indkaldes ved 1 og op  til 4 centre. Enheden kan indsættes som afløsning ved "eget" center eller indsættes samlet ved en større opgave.  


Hver enhed på 100 mand opdeles i 16 mindre enheder, hver bestående af 1 befalingsmand og 5 menige. Derudover er der 4 befalingsmænd til at lede hele enheden.

Samlet giver det mulighed for indsættelse af 80 enheder af 1 befalingsmand og 5 menige til f.eks. afløsning af indsatte styrker. 

Ved de 4 centre, hvor enheden skal indkaldes, er der oplagt uniformer og personlig udrustning til iklædning af styrken.
Sidst opdateret 09-12-2018 - kl. 22:06
Pakket_mundering
Pakket mundering til BOP

Antal

Beredskabsstyrelsen Nordjylland: 

 100

 
     
Beredskabsstyrelsen Midtjylland:

 100

 
     
Beredskabsstyrelsen Sydjylland:

 100

 
     
Beredskabsstyrelsen 
Sjælland: 

 200

 
     
Beredskabsstyrelsen
Hovedstaden:

     0

     
Beredskabsstyrelsen Bornholm:

     0

 
     

Kontakt

Nationalt Beredskab
nbr@brs.dk