Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ressourcekatalog 
 

Frivillige  

Beredskabsstyrelsnes operative personel udgøres af befalingsmænd, værnepligtige, frivillige og reserver. 

Beredskabsstyrelsen assisterer de kommunale redningsberedskaber i situationer, hvor der er brug for ekstra meget mandskab, meget materiel, eller når der er tale om specielle eller meget langvarige indsatser. Det kan f.eks. være i forbindelse med store brande, oversvømmelser eller miljøulykker.

Der deltager frivillige i mere end hver fjerde af Beredskabsstyrelsens indsatser. De frivillige er derfor en vigtig ressource i det statslige redningsberedskab.

Beredskabsstyrelsen råder over omkring 550 frivillige, hvoraf mange er tidligere værnepligtige. De frivillige indgår på lige vilkår som de øvrige ansatte i beredskabscentrenes døgnberedskab. De frivillige anvendes endvidere til løsning af planlagte assistance- og beredskabsopgaver.


Frivillige i det statslige redningsberedskab er tilknyttet et af Beredskabsstyrelsens seks beredskabscentre:
• Beredskabsstyrelsen Nordjylland (Thisted)
• Beredskabsstyrelsen Midtjylland (Herning)
• Beredskabsstyrelsen Sydjylland (Haderslev)
• Beredskabsstyrelsen Sjælland (Næstved)
• Beredskabsstyrelsen Hovedstaden (Hedehusene) 
• Beredskabsstyrelsen Bornholm (Allinge)

For at blive frivillig ved et af Beredskabsstyrelsens fem centre med værnepligtige kræves det som udgangspunkt, at man har aftjent sin værnepligt ved Beredskabsstyrelsen.

Ansatte og frivillige i de kommunale redningsberedskaber kan også blive tilknyttet Beredskabsstyrelsens beredskabscentre som frivillige.

Der kræves ingen forudgående beredskabsfaglige forudsætninger for at blive frivillig ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden. Derimod skal man bl.a. kunne opfylde visse fysiske og psykiske krav. Se mere på www.blivfrivillig.dk.

Som frivillig ved Beredskabstyrelsne Hovedstaden deltager man i centrets døgnberedskab. En del af de frivillige ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden er uddannet redningsspecialister. Tallet for afdelingen i kolonnen til højre omfatter alle frivillige inkl. redningsspecialister og befalingsmænd.


Sidst opdateret 20-03-2020 - kl. 11:44

Afstivning
Frivillige under afstivningsopgave

Brandslukning
Frivillige som pumpepasser på autosprøjte

Brandslukning2
Frivillige under brandslukning

Antal

Beredskabsstyrelsen Nordjylland:   40  
     
Beredskabsstyrelsen Midtjylland:  114  
     
Beredskabsstyrelsen Sydjylland:  22  
     
Beredskabsstyrelsen 
Sjælland: 
 25  
     
Beredskabsstyrelsen
Hovedstaden:
  327
     
Beredskabsstyrelsen Bornholm:  16  
     

Kontakt

Nationalt Beredskab
nbr@brs.dk