Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ressourcekatalog 
 

Personel 

Ressourcerne i denne kategori omfatter de personelkategorier, der indgår i Bered-skabsstyrelsens nationale beredskab.


Beredskabscentres døgnberedskab er bemandet med 12 specialuddannede værnepligtige og 3 befalingsmænd med henblik på at kunne løse omfattende, specialiserede og mandskabskrævende opgaver.

På Beredskabsstyrelsen Bornholm er døgnberedskabet bemandet med 9 værne-pligtige og 2 befalingsmænd.

Ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden er døgnberedskabet bemandet med 1 frivillig og 1 befalingsmand. Derudover kan der inden for 30 minutter afgå 5 frivillige og 1 befalingsmand og yderligere inden for 60 minutter afgå yderligere 7 frivillige og 1 befalingsmand. 


Døgnberedskabet er fleksibelt opbygget, og kan opdeles i mindre enheder, der kan indsættes på forskellige måder. Det forekommer eksempelvis ofte ved skader efter voldsomt vejr.


Beredskabscentrenes døgnberedskab genetableres hurtigst muligt efter alarmering, det sikrer, at det statslige redningsberedskab har mulighed for at assistere ved flere samtidige hændelser, og at beredskabscentrene kan sende supplerende mandskab og yderligere materiel eller afløsningsmandskab ud til hændelser, der kræver assistance udover udrykningsvagten.


Mandskabet på beredskabscentrene udgør samtidig en national strategisk reserve, der som en central del af katastrofeberedskabet kan indsættes over hele landet inden for ca. 2 timer.

Ud fra det aktuelle risikobillede og erfaringerne fra tidligere hændelser er det statslige redningsberedskab dimensioneret, så det kan stille med op til 180 mand i ca. 30 dage til en kontinuerlig indsats.

 

befalingsmand

 

redningsspecialister

 

frivillige 

 

Befalingsmænd

 

Værnepligtige

 

Frivillige

 


mundering

Reserver

Sidst opdateret 20-03-2020 - kl. 11:38

Kontakt

Nationalt Beredskab
nbr@brs.dk