Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ressourcekatalog 
 

Radioer 

Beredskabsstyrelsen anvender SINE radioer til kommunikation mellem indsatte enheder og operationsrum m.v. SINE er det fælles radiosystem  beredskaberne anvender i Danmark. Systemet er indført i 2010. Radioerne er forbundet til et netværk via et system af master, som det kendes fra mobiltelefoner. Radioerne kan også anvendes i "direct mode", altså uden netværk, men fra radio til radio.

Beredskabsstyrelsen har flere typer af radio. I alle køretøjer er der en fastmonteret  SINE radio. I autosprøjter og kommunikationsvogne er der derudover også en radio, der kan anvendes som repeater eller gate way. På den måde kan man forlænge radionettets rækkevidde eller skabe forbindelse mellem radioer, der er på nettet, og radioer, der ikke er.

I autosprøjter, pionervogne og CBRN-køretøjer er også bærbare radioer til det mandskab, der betjener køretøjer. 

I kranvogne og containervogne er der foruden den fast radio også en bærbar radio.

Beredskabscentrenes antal SINE radioer fremgår af tabellen til højre. Langt de fleste radioer er monteret i køretøjer. Centrene har en pulje af udlånsradioer (mellem 10 og 25), der kan medbringes på skadestedet og udlånes til samarbejdspartnere.

Alle Beredskabsstyrelsens radioer har foruden styrelsens egne talegrupper også de 200 skadestedssæt, der anvendes til tværgående kommunikation på skadestedet.
 

Sidst opdateret 09-12-2018 - kl. 21:55
SINE
Fastmonteret SINE radio
Bærbar radio
Bærbar SINE radio

Antal

Beredskabsstyrelsen Nordjylland:     150
     
Beredskabsstyrelsen Midtjylland:    147
     
Beredskabsstyrelsen Sydjylland:    151
     
Beredskabsstyrelsen 
Sjælland: 
   151
     
Beredskabsstyrelsen
Hovedstaden:
   80
     
Beredskabsstyrelsen Bornholm:    145
     

Kontakt

Nationalt beredskab:
NBR@brs.dk