Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ressourcekatalog 
 

Måleberedskab 

Som led i det landmobile måleberedskab kan beredskabscentrene iværksætte måling af radioaktivitet til konstatering af:
  • udstrækning, ankomst og passage af en sky indeholdende radioaktive partikler
  • en eventuel overfladeforurening af områder, materiel eller personel.

 

Beredskabscentrene kan udsende fra 4 til 6 mobile målehold. Hvert hold består af en chauffør og en måler. Måleholdene kan foretage målinger i på forhånd fastlagte målepunkter.

Sidst opdateret 09-12-2018 - kl. 22:15

Målekuffert
Målekuffert

Antal

Beredskabsstyrelsen Nordjylland:     6
     
Beredskabsstyrelsen Midtjylland:    6
     
Beredskabsstyrelsen Sydjylland:    6
     
Beredskabsstyrelsen 
Sjælland: 
   6
     
Beredskabsstyrelsen
Hovedstaden:
   15
     
Beredskabsstyrelsen Bornholm:    4
     

Kontakt

Nationalt beredskab:
NBR@brs.dk