Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ressourcekatalog 
 

Kemisk Beredskab 

Kemisk Beredskab under Beredskabsstyrelsen bistår det kommunale redningsberedskab, politiet eller relevante myndigheder i forbindelse med hændelser med kemiske stoffer.

Beredskabsstyrelsen løser i den forbindelse følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af information om kemiske stoffer
 • Rådgivning om kemiske stoffer
 • Analyser af kemiske stoffer
 • Assistancer til indsatser i felten


Rådgivning om kemiske stoffer

Myndigheder kan døgnet rundt henvende sig til Kemisk Beredskab, hvis der er sket en hændelse med kemiske stoffer, i forbindelse med efterforskning af en hændelse eller som led i forebyggende tiltag. Rådgivningen fra Kemisk Beredskab vil blive ydet enten telefonisk, eller ved at en medarbejder rykker ud til skadestedet (læs mere under assistancer).
 
Kemisk Beredskab kan rådgive om kemiske stoffer i forbindelse med:

 • udslip af kemiske stoffer (f.eks. ved håndtering og sammenblanding af kemikalier),brand, hvori der indgår kemiske stoffer eller udvikles farlig røg,
 • transportuheld, hvori der indgår farligt gods,
 • prøvetagning (f.eks. ved fund af kemikaliesamlinger og euforiserende stoffer samt efter eksplosioner)
 • håndtering af kemikalieforurenede personer
 • rensning og dekontaminering af indsatspersonel og materiel
 • vurdering af sikkerhedsafstande og spredning af kemiske stoffer
 • kemisk terror

 

Spredningsprognoser
Kemisk Beredskab kan herudover udarbejde computergenererede spredningsprognoser til myndigheder, f.eks. i forbindelse med beredskabsplanlægning.
 
Prognoserne kan også udarbejdes til indsatsledere som led i rådgivning ved længerevarende hændelser med kemiske stoffer f.eks. ved spild, eller ved farlig brandrøg.

Analyse af kemiske stoffer.
Kemisk Beredskab kan udføre laboratorieanalyser af kemiske stoffer, herunder eksplosivstoffer og kemiske kampstoffer, specielt med det formål at identificere ukendte stoffer. Det kan f.eks. dreje sig om analyser af:

 • ukendte stoffer eller produkter, herunder eksplosivstoffer og kampstoffer
 • udslip af stoffer, f.eks. ved håndtering og sammenblanding af kemikalier
 • pulverbreve
 • rester efter eksplosioner
 • forgiftningstilfælde
 • forurening af drikkevand
 • ukendte genstande


Assistancer til indsatser i felten
.
Beredskabsstyrelsen kan via Kemisk Beredskab assistere politi, redningsberedskaber og andre myndigheder med mobile kemiske målehold på et skadested, hvor der findes kemiske stoffer.
 
På stedet kan Kemisk Beredskab yde rådgivning og foretage feltsporing med mobilt analyseudstyr. Udstyret kan identificere gasser, væsker og faste stoffer.
Det kan eventuelt foregå ved hjælp af såkaldte HazMat-hold (HazMat = Hazardous Materials). Beredskabet er nærmere omtalt på egen side.
 
HazMat-holdene består af specialuddannet personel fra Beredskabsstyrelsens centre og kemikere fra Kemisk Beredskab, der er forsynet med mobilt måleudstyr og køretøjer. Holdene kan identificere kemiske stoffer med det mobile analyseudstyr inden for fareområdet.
 
Beredskabsstyrelsen råder over tre HazMat-hold, der dækker hele landet; et ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning, et ved Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved og et ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden i Hedehusene.

For myndigheder.
Rådgivning, analyse og assistance ved hændelser med kemiske stoffer - kontakt Kemisk Beredskab på telefon 45 90 60 00 (omstilling).

Sidst opdateret 09-12-2018 - kl. 22:12
KBV 
Kemisk Beredskab, vagtkøretøj
HazMatvogn
HazMat-hold

Antal

Beredskabsstyrelsen: (Kemisk Beredskab)  1
Beredskabsstyrelsen Nordjylland:     0  
     
Beredskabsstyrelsen Midtjylland: (HazMat)    1
     
Beredskabsstyrelsen Sydjylland:    0
     
Beredskabsstyrelsen 
Sjælland: (HazMat)
   1
     
Beredskabsstyrelsen
Hovedstaden: (HazMat)
   1
     
Beredskabsstyrelsen Bornholm:    0
     

Kontakt

Nationalt beredskab:
NBR@brs.dk