Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ressourcekatalog
Beredskabsstyrelsens ressourcekatalog

Ressourcekataloget er udarbejdet med henblik på at indsatsledere, politi og andre samarbejdspartnere kan se, hvilke ressourcer Beredskabsstyrelsen råder over.

Kataloget beskriver døgnberedskabets anvendelse og vigtigste materielkomponenter samt hvilken bemanding, der normalt indgår til betjening af materiellet.

 

Beredskabsstyrelsens mandskab og materiel assisterer de kommunale redningsberedskaber og andre offentlige myndigheder med beredskabsansvar i tilfælde af større, komplekse eller mandskabskrævende ulykker og katastrofer.

Mandskab og materiel fra Beredskabsstyrelsens centre afsendes inden for mellem 5 og 15 minutter, afhængig af indsatstypen, og kan yde assistance inden for maksimalt to timer til alle dele af landet.


Beredskabsstyrelsens ressource er nedenfor opstillet efter kategorier. Ressourcekataloget kan ligeledes tilgåes efter hvilke opgaver, der skal løses. Når der klikkes på en opgave, vil der fremkomme en oversigt over de ressourcer, Beredskabsstyrelsen råder over til løsning af den type opgave. 

Beredskabsstyrelsens ressourcer opstillet efter opgaver. Klik her.

Se Ressourcekataloget opstillet efter opgaver