Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Beredskab i Danmark 
 

Logistikcentre 

Beredskabsstyrelsen råder over fire logistikcentre, som er specialiserede inden for områderne
 

 
Logistikcentrene fungerer som serviceenheder for styrelsens beredskabscentre og skole, men udfører også serviceydelser for andre statslige og kommunale myndigheder.

Nedenfor fremgår logistikcentrenes placering og opgaveportefølje.

Logistikcenter for mundering og sikkerhedsudrustning
Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev
 

 • Produktudvikler mundering, værnemidler m.m.
 • Reparerer og vedligeholder indsatsdragter/branddragter og uniformer M/84 og M/99
 • Fremstiller navnebånd og øvelsesdukker
 • Rådgiver og uddanner

 
Logistikcenter for international indsats
Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning
 
Logistiskcenteret indkøber, opbevarer, vedligeholder og udsender Beredskabsstyrelsens materiel til internationale humanitære indsatser. Ressourcerne til den internationale hjælp er modulopbygget, så de hurtigt kan samles og afsendes. Blandt de moduler, styrelsen råder over, er:
 

 • Eftersøgnings- og redningsenhed (Urban Search And Rescue – til brug i jordskælvsramte byområder)
 • Mobilhospital
 • Vandsreningsmodul
 • Transportmodul
 • Værkstedsmodul
 • Lejrmoduler
 • Kommunikationsmodul
 • Ledelsesmodul

 
Logistikcentret fungerer endvidere som produktudvikler og opbygningssted for Beredskabsstyrelsens materielpakninger på det nationale område.

Logistikcenter for åndedrætsbeskyttelse
Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted
 

 • Foretager trykprøvninger af flasker til åndemiddelluft
 • Fylder og trykprøver CO2-og pulverslukkere
 • Udfører computertests af trykluftapparater, masker og kemikalieindsatsdragter
 • Reparerer og renoverer røgdykker-udstyr
 • Ombygger og renoverer højtrykskompressorer
 • Rådgiver og uddanner
 • Reparerer CBRN-masker og rådgiver om CBRN-udstyr


Logistikcenter Auto
Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved

Sidst opdateret 06-05-2020 - kl. 14:39