Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Beredskab i Danmark 
 

Faciliteter og eksterne uddannelser 

Det er muligt for kommunale redningsberedskaber og øvrige myndigheder at leje beredskabscentrenes øvelsesfaciliteter til brug for uddannelse.

Beredskabsstyrelsens centre råder over øvelsesområder med brandhuse, overtændingscontainere, ruinområder samt en række specielle faciliteter som miljøstande og redningstårne.

Faciliteterne stilles bl.a. til rådighed i weekender og aftentimer, såfremt de ikke benyttes til centrenes egen uddannelse af værnepligtige og frivillige.

Kontakt det enkelte center for information om priser og booking.

Uddannelse sammensat efter behov
Beredskabscentrene kan også tilbyde, udvikle og gennemføre beredskabsfaglige uddannelser til samarbejdspartnere og andre med interesse for beredskab eller sikkerhed.

Centrene har mulighed for at opbygge et undervisningsforløb, der specifikt er tilpasset en virksomheds eller organisations specielle behov. Det kan f.eks. være brug af noget bestemt slukningsudstyr eller førstehjælp ved bestemte situationer.

Undervisningen kan foregå på centret, der med moderne undervisningsfaciliteter og instruktører har mulighed for at skabe gode rammer for et kursusforløb. Det er også muligt at afholde et kursus hos den enkelte virksomhed, måske som et "fyraftens-kursus" eller et "frokost-pause-kursus", hvis det drejer sig om mindre emner eller en instruktion i brug af udstyr.

Kontakt det enkelte beredskabscenter for yderligere information og tilbud på kurser.
Sidst opdateret 13-02-2019 - kl. 08:36