Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Beredskab i Danmark 
Slukning af brand
 

Bemanding 

Beredskabsstyrelsens operative personel udgøres af værnepligtige, fastansatte befalingsmænd, frivillige og reserver.


Værnepligtige og befalingsmænd

Beredskabsstyrelsen uddanner omkring 420 værnepligtige om året, og værnepligtsperioden er ni måneder. Det betyder, at der konstant er en samlet styrke på 315 værnepligtige til tjeneste.

Beredskabscentres udrykningsvagt er bemandet med 12 specialuddannede værnepligtige og 3 befalingsmænd med henblik på at kunne løse omfattende, specialiserede og mandskabskrævende opgaver. Ved Beredskabsstyrelsen Bornholm er udrykningsvagten bemandet med 9 værnepligtige og 2 befalingsmænd. Ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden er udrykningsvagten bemandet med 1 frivillig og 1 befalingsmand og efter 30 minutter med yderligere 5 frivillige og 1 befalingsmand.

Udrykningsvagten er fleksibelt opbygget, og kan opdeles i mindre enheder, der kan indsættes på forskellige måder. Det forekommer eksempelvis ofte ved skader efter voldsomt vejr.

Beredskabscentrenes udrykningsvagt genetableres hurtigst muligt efter alarmering, det sikrer, at det statslige redningsberedskab har mulighed for at assistere ved flere samtidige hændelser, og at beredskabscentrene kan sende supplerende mandskab og yderligere materiel eller afløsningsmandskab ud til hændelser, der kræver assistance udover udrykningsvagten.

Ud fra det aktuelle risikobillede og erfaringerne fra tidligere hændelser er det statslige redningsberedskab dimensioneret, så det kan stille med op til 180 mand i ca. 30 dage til en kontinuerlig indsats.

Frivillige og reserver

Endvidere råder Beredskabsstyrelsen over omkring 550 frivillige, hvoraf mange er tidligere værnepligtige. De frivillige anvendes som supplement til og afløsning for beredskabscentrenes udrykningsvagt. De frivillige anvendes endvidere til løsning af planlagte assistance- og beredskabsopgaver.

Hertil kommer Beredskabsstyrelsens operative personelreserve, som bemandes af 500 færdiguddannede værnepligtige og mellemledere, der er hjemsendt inden for de sidste 3 år, samt en række reserveofficerer. Beredskabsstyrelsen operative personelreserve fungerer som det statslige redningsberedskabs reserve ved helt særligt mandskabskrævende hændelser. Såfremt personelreserven skal indkaldes, kræver det en regeringsbeslutning.

Herudover råder Beredskabsstyrelsen over cirka 200 befalingsmænd, der varetager uddannelsen af de værnepligtige, udrykningsberedskabet og andre beredskabsfaglige opgaver.

Det statslige redningsberedskab har således en samlet personelkapacitet på op til 1.550 mand.

Sidst opdateret 06-05-2020 - kl. 14:34