Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Beredskab i Danmark 
 

Sektorernes beredskab 

Det overordnede princip for beredskabet i Danmark er sektoransvarsprincippet. Det betyder, at alle myndigheder hver har ansvaret for beredskabet i deres egen sektor.

Sektoransvarsprincippet betyder, at myndighederne skal være forberedt på, at ekstraordinære hændelser kan indtræffe, og at de kan få konsekvenser for myndighedernes ansvarsområder. Det er derfor vigtigt, at alle myndigheder har overvejet beredskabet inden for deres eget område og har kendskab til den overordnede ansvarsfordeling.

Især de myndigheder, som har ansvaret for samfundets kritiske infrastruktur, arbejder systematisk med beredskab. Den kritiske infrastruktur er fx veje, jernbaner, teleforbindelser, sundhedsvæsnet og andre anlæg og funktioner, som er nødvendige for at samfundet kan fungere.

Sektoransvarsprincippet og bestemmelserne om den civile sektors planlægningsforpligtelser findes i beredskabslovens kapitel 5 (§§ 24-28).

Seks principper for god praksis
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet følgende seks principper for sektoransvaret, der tager udgangspunkt i beredskabslovens § 24, stk. 1.

  1. Alle ministre skal sikre et forsvarligt beredskab inden for deres eget ressortområde.
  2. Sektoransvaret omfatter alle kritiske funktioner og opgaver, som er pålagt lovgivningsmæssigt, politisk eller administrativt.
  3. Myndighedernes beredskabsplanlægning skal bygge på en løbende og systematisk risikostyringsproces, som er forankret i ledelsen.
  4. Myndighederne skal forebygge større ulykker og katastrofer, hvor det er muligt, håndtere dem, når det er nødvendigt, og genoprette samfundets funktioner så hurtigt som muligt.
  5. Myndighederne skal løbende overvåge risikobilledet inden for egen sektor.
  6. Myndighederne skal sammen med forsvaret fastlægge behovet for civil støtte til forsvaret.
Sidst opdateret 17-10-2016 - kl. 15:03