Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Beredskab i Danmark 
Redningsberedskaber i Danmark
 

Redningsberedskabet i Danmark 

Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer eller ved overhængende fare herfor. Dette gælder f.eks. i forbindelse med brande, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne. Redningsberedskabet løser endvidere redningsopgaver, herunder frigørelse af fastklemte, i forbindelse med ulykker.

Redningsberedskabet består af det kommunale redningsberedskab og det statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsens beredskabscentre).

Det kommunale redningsberedskab
Det kommunale redningsberedskab iværksætter den umiddelbare indsats ved ulykker og katastrofer og varetager den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet under hele indsatsforløbet.

Det statslige redningsberedskab
Ved større, længerevarende eller mandskabskrævende hændelser eller hændelser, der kræver specialudstyr, kan kommunerne få assistance fra Beredskabsstyrelsens beredskabscentre.
Sidst opdateret 13-01-2020 - kl. 11:26