Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Beredskab i Danmark 
 

Krisestyring i Danmark 

Hvis Danmark rammes af en større ulykke eller katastrofe, kan det være nødvendigt med en ekstraordinær indsats. Når en hændelse er så alvorlig eller omfattende, at der er behov for krisestyring på tværs af mange forskellige myndigheder, koordineres indsatsen inden for rammerne af det nationale krisestyringssystem.

Det nationale krisestyringssystem er bygget op omkring en række tværgående krisestabe, hvor koordination finder sted på fire niveauer:

 


I Danmark er krisestyringssystemet opbygget som en generel og fleksibel kapacitet. Det betyder, at krisestyringssystemet kan anvendes ved alle former for større ulykker og katastrofer eller ved større planlagte begivenheder, fx politiske topmøder.

Det nationale krisestyringssystem bidrager også til, at samfundets samlede ressourcer bliver inddraget og anvendt hurtigt og effektivt under en krise. Det overordnede mål er, at konsekvenserne af større ulykker og katastrofer begrænses mest muligt, så samfundet efter kort tid kan vende tilbage til en normalsituation.

Enhver statslig myndighed kan få en rolle i krisestyringen, men det er de konkrete omstændigheder, der afgør, hvilke specifikke myndigheder, der inddrages i hvilke krisestabe. Krisestyringssystemet i Danmark er baseret på, at både statslige myndigheder, regioner og kommuner har forberedt sig og er fortrolige med deres roller og ansvar. Det fremgår af Beredskabslovens kapitel 5, at myndighederne hver inden for deres område skal planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder udarbejde beredskabsplaner.

Myndighederne skal således planlægge for at kunne:

 

  • Varetage krisestyringen inden for eget ansvarsområde.
  • Bistå andre myndigheder under større ulykker og katastrofer, der involverer flere sektorer.
  • Indgå i tværgående krisestyringsfora.

Sidst opdateret 22-10-2019 - kl. 11:25