Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Beredskab 
 

Beskrivelse af den taktiske anvendelse af droner på et skadested i forbindelse med brand 

Den øgede udbredelse og tilgængelighed af droner i samfundet har medført, at beredskaberne er begyndt at anvende droneteknologi på skadestedet med henblik på bl.a. at kvalificere den tekniske leders beslutningsgrundlag.

Formålet med denne beskrivelse er i første omgang at skabe et afsæt for en fælles forståelse og et fælles sprog vedrørende den taktiske anvendelse af droner til støtte for indsatslederens gennemførelse af den tekniske indsats.

Indledningsvist fokuseres der på at synliggøres dronens merværdi for indsatslederen gennem tre cases. De tre cases er samtidigt er med til at give eksempler på, hvordan man taktisk kan anvende en drone. Dernæst beskrives samarbejdet mellem indsatslederen og dronepiloten. Indledningsvist beskrives indsatslederens metoder og værktøjer, for derigennem at skabe en ramme for, hvad det er dronepiloten skal bidrage til ved hjælp af dronen og dens teknologi. Efterfølgende præsenteres der med udgangspunkt i dronepilotens taktiske forståelse forskellige samarbejdsmodeller mellem indsatsleder og dronepilot, Endelig diskuteres udbyttet ved at anvende et droneteam til at understøtte den taktiske anvendelse af en drone. Derefter diskuteres indsatslederens udfordringer i forbindelse med en indsats i kaosfasen og i situationer med handletvang, og til sidst præsenteres forskellige forhold vedrørende droneteknik, rammer for anvendelse samt dronen som værktøj.

Beskrivelsen beskæftiger sig ikke med grundlæggende viden og færdigheder, som den enkelte dronepilot bør besidde, eller med konkrete anvisninger i den mere teknisk orienterede brug af droner ved beredskabsmæssige indsatser.

Landets beredskaber har i forskelligt omfang været involveret i såvel vidensdeling- og kompetenceudviklingsaktiviteter vedr. taktisk anvendelse af droner, som i udarbejdelse af bidrag til beskrivelsen. Hovedstadens Beredskab og Sønderborg Brand & Redning har således ydet konkrete faglige bidrag til beskrivelsen. Endvidere har Halden Brannvesen - Norge, Manchester Fire & Rescue Service - England, Trekantbrand og Beredskab Fyn bidraget til udviklingen af kursus i taktisk anvendelse af droner. 

drone

Sidst opdateret 24-03-2017 - kl. 11:40