Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Beredskab i Danmark 
 

Indsatsledelse og - taktik 

En ulykke vil ofte kræve indsats fra flere forskellige myndigheder, der har hver deres ansvarsområder og ekspertise. Det gælder først og fremmest det kommunale redningsberedskab, politiet og sundhedsberedskabet. For at sikre at en indsats forløber så effektivt og gnidningsfrit som muligt, når flere aktører er involveret, er det vigtigt, at alle kender deres egen og de andres roller, og at samarbejdet forløber efter nogle på forhånd kendte principper, som respekteres af alle på skadestedet og i indsatsområdet.

Redningsberedskabets, politiets og sundhedsberedskabets roller
Redningsberedskabets indsatsleder har ansvaret for den tekniske indsats på skadestedet. Politiets indsatsleder har ansvaret for og leder indsatsen uden for skadestedet og koordinerer i samarbejde med bl.a. redningsberedskabets og sundhedsberedskabets indsatsleder den samlede indsats i hele indsatsområdet. Arbejdsopgavernes fordeling og prioritering aftales, således at den samlede indsatsopgave løses mest hensigtsmæssigt i forhold til indsatsens karakter og omfang, sammenholdt med de til rådighed værende ressourcer.

Vejledninger om indsatsledelse og samarbejde samt indsatstaktik
Vejledningen ”Retningslinjer for indsatsledelse” beskriver grundlæggende de overordnede ledelsesmæssige forhold og samarbejdsprincipper ved alle former for indsatser. Retningslinjerne er udarbejdet og tiltrådt af de myndigheder og organisationer, der normalt opererer på et skadested og i et indsatsområde.
Beredskabsstyrelsen og andre myndigheder udgiver løbende vejledninger om indsatstaktik i forbindelse med redningsberedskabets håndtering af forskellige typer ulykker.

Til højre på siden findes links til en række af disse vejledninger.
Sidst opdateret 03-02-2020 - kl. 09:28