Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Transport af radioaktivt materiale 

Ved transport af radioaktivt materiale er Statens Institut for Strålebeskyttelse den ansvarlige myndighed, som bl.a. skal godkende transporten og fastsætte de vilkår, som skal tilgodese hensynet til sikkerhed.

Beredskabsstyrelsen er ansvarlig for at godkende den fysiske beskyttelse af transporter, der omfatter nukleart (spalteligt) materiale. Ved ”fysisk beskyttelse” forstås de foranstaltninger, der har til formål at forhindre, at nukleart materiale falder uvedkommende i hænde. Det er således Beredskabsstyrelsens opgave at godkende, at der er truffet relevante og tilstrækkelige foranstaltninger til at sikre beskyttelse.

 

Sidst opdateret 04-11-2015 - kl. 12:05

Kontakt

Nukleart Beredskab
nuc@brs.dk