Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Spredningsprognoser 

Hvis der sker et udslip af radioaktive stoffer i luften, er mængden og egenskaberne af de radioaktive stoffer samt vindforhold og nedbør afgørende for, hvor stofferne bevæger sig hen, og for udslippets effekt på mennesker og miljø.

Beredskabsstyrelsen anvender computerprogrammet ARGOS til at beregne spredningen af radioaktive stoffer i atmosfæren. Det giver myndighederne mulighed for at rådgive borgere og erhverv om modforanstaltninger efter et eventuelt udslip. Det kan for eksempel bestå i at husdyr skal holdes inden døre.

ARGOS kan:

  • Beregne prognoser for spredning af en radioaktiv forurening i både lokal og global skala
  • Analysere og visualisere måledata
  • Beregne strålingsdoser efter en given forurening

 

Prognoser udregnes hver dag
I det daglige udregner ARGOS flere gange i døgnet automatiske prognoser for potentielle udslip fra de kernekraftværker, der ligger tættest på Danmark

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) leverer vejrdata til systemet.

Sidst opdateret 03-11-2015 - kl. 13:43