Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Nordisk samarbejde om nukleart beredskab 

De nordiske myndigheder udgiver en nordiske beredskabsmanual om samarbejdet mellem myndighederne i tilfælde af atomulykker og andre radiologiske hændelser. Manualen kaldes The Nordic Manual eller blot NORMAN og beskriver praktiske aftaler om kommunikation og informationsudveksling i tilfælde af nukleare ulykker eller andre radiologiske hændelser.

Sidst opdateret 17-12-2015 - kl. 09:49