Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Måleberedskab 

Menneskets sanser kan ikke registrere stråling fra radioaktive materialer. Men radioaktivitet er normalt let at måle. For at kunne finde og kortlægge en eventuel radioaktiv forurening opretholdes til dagligt et måleberedskab bestående af følgende elementer:

  • Et landsdækkende automatisk døgnovervåget målesystem med 11 målestationer
  • 59 målehold med simpelt håndbåret måleudstyr
  • To luftfilterstationer
  • Særligt følsomt måleudstyr monteret på bil eller helikopter
  • Specialmålehold med måleudstyr til kortlægning af særligt forhøjet stråling

Automatisk overvågning af strålingsniveau
Strålingsniveauet i Danmark bliver målt løbende ved 11 permanente målestationer. En eventuel forhøjelse af strålingsniveauet vil udløse en alarmering af den nukleare beredskabsvagt i Beredskabsstyrelsen.

Danmark er med i det europæiske netværk for udveksling af måledata, EURDEP. Måledata fra de permanente målestationer sendes til EURDEP, hvorfra Beredskabsstyrelsen også har adgang til data målt i de øvrige medlemslande.

Målehold
Fra Beredskabsstyrelsens beredskabscentre kan aktiveres 59 landmobile målehold med meget kort varsel. Disse målehold kører på fastlagte ruter og måler strålingsniveauet i målepunkter med 4-7 kilometers mellemrum.

Luftfilterstationer
I Danmark er der to luftfilterstationer. Stationerne blæser luft gennem et filter, der analyseres i et laboratorium hos DTU. Denne metode kan påvise meget små mængder af radioaktivt materiale. Luftfilterstationerne kan herudover måle, hvilke radioaktive isotoper en given forurening består af.

Særligt følsomt måleudstyr
Til nærmere opmåling af forurening bruges et særligt følsomt måleudstyr. Dette kan monteres på en helikopter, og på den måde kan der hurtigt dannes et overblik over forureningens spredning over større dele af landet. Beredskabsstyrelsen har også to biler med særligt følsomt måleudstyr monteret. Disse benyttes bl.a. til at foretage en nærmere undersøgelse af en lokal forurening, eller til at lave bedre opmåling af forurening i byer, end hvad der er muligt fra luften.

Specialmålehold
Til kortlægning af eventuelle ”Hotspots” – som er områder med så høj stråling, at det kan være nødvendigt at beslutte tiltag, der kan reducere risikoen fra strålingen – har Beredskabsstyrelsen oprettet og uddannet specialmålehold. Specialmåleholdene benytter særligt følsomme håndholdte instrumenter. Specialmåleholdene aktiveres fra Beredskabsstyrelsens beredskabscentre. 

Målestationer i Grønland
I Grønland har Beredskabsstyrelsen opstillet 3 permanente målestationer. De er placeret i Aasiaat, Nuuk og Qaqortoq. I Tasiilaq er der desuden placeret en semipermanent målestation.

Grønlands Politi råder desuden over målehold, der kan måle strålingsniveauet i byerne og bygderne. Grønlands Politi varetager det mobile måleberedskab i Grønland for Beredskabsstyrelsen.

Sidst opdateret 29-10-2015 - kl. 11:40

Kontakt

Nukleart Beredskab

nuc@brs.dk