Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Nukleart beredskab 
Hvis der sker en ulykke
Hvis der sker et udslip af radioaktive stoffer, skal man følge myndighedernes anvisninger. 

Hvis der sker en ulykke? 

Beredskabsstyrelsen varetager det daglige nukleare beredskab og er national nuklear myndighed.
Danmark og Grønland er omgivet af lande med store nukleare anlæg, og en hændelse på et af disse kan direkte og omfattende påvirke Danmark og Grønland. En sådan hændelse på et nukleart anlæg kan føre til spredning af radioaktivt materiale over meget store afstande og områder. Nedfald af radioaktivt materiale kan medføre sundhedsrisici for befolkningen og dyr og kan påvirke miljø og produktionen af fødevarer. Selv om en hændelse ikke direkte fører til nedfald over dansk eller grønlandsk område, kan der opstå usikkerhed i offentligheden og være stort behov for information og rådgivning til borgere i såvel Danmark og Grønland som i udlandet.

Der findes ikke kernekraftværker i Danmark.

Hvis man befinder sig i udlandet?
Hvis man befinder sig i udlandet, og der sker en ulykke på et kernekraftværk i nærheden af området, man befinder sig i, skal man orientere sig i medierne samt følge myndighedernes anvisninger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Det samme gælder, hvis man påtænker at rejse til et land, hvor der er sket et udslip af radioaktive stoffer.

Afhængigt af udslippets størrelse og karakter kan myndighederne vælge at indføre evakueringszoner omkring det sted, hvor udslippet er sket.

Jodtabletter
Radioaktivt jod kan forekomme ved udslip fra et nukleart anlæg i en ulykkessituation, og befolkningen kan udsættes for indånding af radioaktivt jod i forbindelse med en skypassage. Indtagelse af stabilt jod (ikke-radioaktivt jod) i form af jodtabletter blokerer for optagelsen af radioaktivt jod og kan derfor nedsætte optagelsen af radioaktivt jod. Dette reducerer risikoen for senere at udvikle kræft i skjoldbruskkirtlen. 
Personer over 40 år behøver ikke at tage forebyggende stabilt jod, da risikoen for senskader i denne aldersgruppe som følge af indtagelse af radioaktivt jod er minimal. Indtagelse af stabilt jod senere end 12 timer efter udsættelsen for radioaktivt jod yder ikke beskyttelse og frarådes.

Jodtabletter beskytter ikke mod andre radioaktive stoffer end jod

Da der i sjældne tilfælde kan forekomme bivirkninger ved at indtage jodtabletter, frarådes det at købe og indtage jodtabletter, med mindre myndighederne specifikt har anbefalet det.
Sidst opdateret 09-03-2016 - kl. 15:42

Fakta

Mange myndigheder samarbejder for at afbøde evt. følger af en ulykke på et kernekraftværk. Det nukleare beredskab i Danmark ledes af Beredskabsstyrelsen.

Kontakt

Nukleart Beredskab
nuc@brs.dk