Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ekspertberedskaber 

Rådgivning om kemiske stoffer

Myndigheder kan døgnet rundt henvende sig til Kemisk Beredskab, hvis der er sket en hændelse med kemiske stoffer, i forbindelse med efterforskning af en hændelse eller som led i forebyggende tiltag. Rådgivningen fra Kemisk Beredskab vil blive ydet enten telefonisk, eller ved at en medarbejder rykker ud til skadestedet (læs mere under assistancer).

 

Kemisk Beredskab kan rådgive om kemiske stoffer i forbindelse med:

 

  • udslip af kemiske stoffer (f.eks. ved håndtering og sammenblanding af kemikalier),
  • brand, hvori der indgår kemiske stoffer eller udvikles farlig røg,
  • transportuheld, hvori der indgår farligt gods,
  • prøvetagning (f.eks. ved fund af kemikaliesamlinger og euforiserende stoffer samt efter eksplosioner)
  • håndtering af kemikalieforurenede personer
  • rensning og dekontaminering af indsatspersonel og materiel
  • vurdering af sikkerhedsafstande og spredning af kemiske stoffer
  • kemisk terror

 

Ved giftlinjen på Bispebjerg Hospital er der mulighed for telefonisk at indhente rådgivning om risici og behandlingsmuligheder, hvis personer er kommet i kontakt med kemiske stoffer.

 

Spredningsprognoser

Kemisk Beredskab kan herudover udarbejde computergenererede spredningsprognoser til myndigheder, f.eks. i forbindelse med beredskabsplanlægning.

 

Prognoserne kan også udarbejdes til indsatsledere som led i rådgivning ved længerevarende hændelser med kemiske stoffer f.eks. ved spild, eller ved farlig brandrøg.

Kontakt

Kemisk Beredskab
Tlf. 45 90 60 00
(via omstilling)

kemi@brs.dk
 
Akut rådgivning til myndigheder og assistance på skadessteder