Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ekspertberedskaber

Indholdsområde

 
Ekspertberedskaber 
 

Ekspertberedskaber 

I forbindelse med de særlige ekspertberedskaber anvendes forkortelserne CBRN og CBRNE. Forkortelserne er engelske og bruges om kemiske (Chemical), biologiske (Biological), radiologiske (Radiological), nukleare (Nuclear) og eksplosivstofspecialiserede (Explosives) ekspertberedskaber.


Kemisk Beredskab og Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen udgør to af landets CBRNE-ekspertberedskaber


Foruden disse to beredskaber arbejder Beredskabsstyrelsen med forebyggelse og beredskab i forhold til terrorangreb med CBRN-relaterede materialer. Beredskabasstyrelsen har en rådgivende og koordinerende funktion i forhold til de øvrige sektormyndigheder og sikrer koordinationen mellem civile og militære CBRN-ressourcer.

Ekspertberedskaberne drives af følgende myndigheder:


Ekspertberedskaberne kan bistå det kommunale redningsberedskab, politiet eller andre relevante sektoransvarlige myndigheder med rådgivning og indsatskapaciteter for at minimere en trussel eller følgerne af en CBRNE-hændelse.


Læs mere om Beredskabsstyrelsens kemiske og nukleare beredskaber via menupunkterne i venstre kolonne.

Sidst opdateret 12-09-2018 - kl. 10:46

Kontakt

Kemisk Beredskab
Tlf. 45 90 60 00
(via omstilling)
kemi@brs.dk

Akut rådgivning til myndigheder og assistance på skadessteder