Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Statistik 
 

Redningsberedskabets udrykninger i tal 

Hvert år rykker redningsberedskabet ud til flere tusinde opgaver. Nogle opgaver er små og kortvarige, mens andre er store og varer lang tid. Beredskabsstyrelsens udrykningsstatistik viser udviklingen i udrykningerne til de forskellige opgaver.

Redningsberedskabet i Danmark er delt op i det kommunale redningsberedskab og det statslige redningsberedskab. Læs om redningsberedskabet i Danmark ved at klikke på linket øverst i højre kolonne.

Et billede af skadeudviklingen
Beredskabsstyrelsens udrykningsstatistikker er baseret på indrapportering fra brandvæsenerne og styrelsens beredskabscentre. Formålet er bl.a. at give et billede af skadeudviklingen og at understøtte kommunernes arbejde med forebyggelse af skader og tilpasning af deres beredskab til lokale risici.

Forbehold
På nuværende tidspunkt er implementering af Beredskabsstyrelsens nye ODIN-system tilendebragt, og Beredskabsstyrelsens arbejder på at konvertere data fra før år 2015. Tabellerne udvides tilbage til 2007, efterhånden som konverteringen gennemføres.

Find selv mere statistik
I Redningsberedskabets Statistikbank kan man selv finde statistik over udrykninger til brand, redning, miljøuheld eller statistik over alarmmeldingerne til redningsberedskaberne.

Sidst opdateret 10-10-2019 - kl. 12:27