Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kurser 
Kurser ved Beredskabsstyrelsen
 

Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed 

Beredskabsstyrelsen udbyder en lang række beredskabsfaglige kurser for mellemledere og ledere i redningsberedskabet. Det drejer sig f.eks. om kurser i holdledelse, indsatsledelse, instruktørvirke og pædagogik samt forebyggelse. Hertil kommer en række generelle beredskabskurser, der retter sig mod alle beredskabsaktører i det danske samfund.

Kurserne henvender sig primært til ansatte og frivillige i redningsberedskabet, men er åbne for andre, der har de fornødne forudsætninger, hvis sådanne kræves. Informationerne er samlet under følgende emner:

  • Kursuskatalog - Oversigt over kurserne med links til beskrivelserne af de enkelte kurser.
  • Periode/pladser – Se hvornår der er kurser, og hvor der er ledige pladser.
  • Optagelse på kurser - Uddannelse kan først meddele om man er optaget på kurset ca. 8 uger før kursusstart.
  • Kursuskatalog - Stat - Oversigt over kurser, der normalt kun har interesse for det statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen), med links til beskrivelserne af de enkelte kurser. 
  • Tilmelding og blanketter – Find bl.a. tilmeldingsblanket og den særlige helbredsattest, der skal bruges i visse tilfælde.
  • Priser – Oplysninger om priserne for at deltage i Beredskabsstyrelsens kurser.
  • UddannelsesNyt – Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få aktuelt nyt om uddannelserne inden for redningsberedskabet.
  • Generelle bestemmelser – Find generelle informationer om Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed. Læs om administrative forhold, ansøgning om merit, betalingsvilkår mv. for kurserne.
Sidst opdateret 10-05-2019 - kl. 15:27