Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 
 

Uddannelser for det kommunale redningsberedskab 

På denne del af hjemmesiden kan man finde alle uddannelsesplanerne samt information om prøver og certificering i det kommunale redningsberedskabs manuelle uddannelser. I daglig tale kaldes det kommunale redningsberedskab for brandvæsenet.

Undervisningen gennemføres af kommunerne og sker i overensstemmelse med uddannelsesplanerne fra Beredskabsstyrelsen. Uddannelsesplanerne er delt op i fem følgende fagområder:


Klik på links i listen for at læse om de forskellige fagområder. I kolonnen til højre findes relevante links for instruktører og deltagere i redningsberedskabets uddannelser.

NB: Det er obligatorisk for alle frivillige, at gennemå 12 timers alm. førstehjælp, Håndtering af tilskadekomne samt modul 1-3 i uddannelsen Stabsstøtte og Teknisk Service.


Generelle bestemmelser
Alle uddannelser og fagområder er underlagt generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed. Klik på følgende link for at læse dem: Generelle bestemmelser (pdf)

UddannelsesNyt
Beredskabsstyrelsen har et gratis nyhedsbrev om uddannelser inden for redningsberedskabet. Tilmelding kan ske ved at klikke på følgende link:
Få UddannelsesNyt – Beredskabsstyrelsens nyhedsbrev om uddannelse

Undervisningsmaterialer
Beredskabsstyrelsen har publiceret lærebøger, DVD’er og lignende autoriseret undervisningsmateriale til redningsberedskabets uddannelser. Bestil og køb materiale ved at klikke på følgende link: Bestilling af undervisningsmaterialer

Sidst opdateret 06-03-2020 - kl. 11:06