Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Risikobaseret dimensionering 
BC forgrener, Foto: FLVFOT
 

Risikobaseret dimensionering af kommunale redningsberedskaber 

Det er den enkelte kommunalbestyrelses ansvar, at det kommunale redningsberedskab er dimensioneret efter forholdene i kommunen. I de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har overdraget ansvaret for den risikobaserede dimensionering til det fælles kommunale redningsberedskab, er den fælles beredskabskommissionen ansvarlig for dimensioneringen af det samordnede redningsberedskab.  

Redningsberedskabet skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer eller overhængende fare herfor.

I den forbindelse skal kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab.
Sidst opdateret 15-11-2019 - kl. 08:52