Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Om Beredskabsstyrelsen - om os
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab og arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.

Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.

Læs mere om Beredskabsstyrelsen under opgaver og organisation.

Redningsberedskabet i Danmark

Redningsberedskabet i Danmark består af de kommunale brandvæsner og det statslige redningsberedskab i form af Beredskabsstyrelsen.

Redningsberedskabet i Danmark

Internationalt beredskab

Større ulykker og katastrofer respekterer ikke landegrænser. Derfor samarbejder Beredskabsstyrelsen med mange lande og internationale organisationer om beredskab.

 Internationalt - Beredskabsstyrelsen i Nepal 2015

sirenervarsling 
kemi 
Se ledige stillinger ved katastrofeberedskabet
Klik for at se oversigt over Beredskabsstyrelsens tjenestesteder