Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Opgaver og organisation 
test
Foto: Beredskabsstyrelsen 

Opgaver og organisation 

Det laver Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes.

I den forbindelse løser styrelsen en række operative opgaver og myndighedsopgaver på beredskabsområdet:Nationale assistancer

Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, der består af mere end 1.500 fastansatte, værnepligtige og frivillige samt materiel og køretøjer fordelt på styrelsens seks afdelinger i landet. Beredskabsstyrelsen assisterer de kommunale redningsberedskaber, politiet og andre myndigheder ved større eller længerevarende indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab eller specialmateriel.

Internationale assistancer
Hvis en stat eller en international organisation beder om hjælp, kan styrelsen assistere ved natur- eller menneskeskabte katastrofer i udlandet. Beredskabsstyrelsen er kontaktpunkt for henvendelser fra udlandet til Danmark om international krise- og katastrofebistand. Styrelsens internationale indsatser finansieres som udgangspunkt med midler fra Udenrigsministeriet.

Ekspertberedskaber
Opstår der ulykker med kemiske eller radioaktive stoffer, kan styrelsen bistå med ekspertrådgivning og yde assistance til myndighederne via styrelsens kemiske og nukleare ekspertberedskaber Kemisk Beredskab og Nukleart Beredskab.

Uddannelser
Alle kommunale brandfolk uddannes lokalt i kommunerne efter uddannelsesplaner, der er udarbejdet i Beredskabsstyrelsen. Styrelsen udbyder herudover selv en række beredskabsfaglige uddannelser og kurser til mellemledere og ledere i det kommunale redningsberedskab samt til ansatte i politiet eller i andre offentlige myndigheder. Endelig uddanner Beredskabsstyrelsen ca. 420 værnepligtige om året på fem af styrelsens beredskabscentre.

Brandforebyggelse
Beredskabsstyrelsen administrerer regler om blandt andet brandfarlige oplag og vejtransport af farligt gods. Styrelsen afvikler herudover offentlige kampagner og udvikler materiale til undervisning af børn i skoler, så de kan lære om, hvordan de skal undgå og forholde sig til brand.
 
Beredskabsudvikling og krisestyring
For at understøtte myndigheders og virksomheders arbejde med at udvikle deres beredskab, stiller styrelsen en række værktøjer til rådighed. Styrelsen rådgiver eksempelvis om beredskabsplanlægning og krisestyring, faciliterer og afholder øvelser samt indsamler statistik på redningsberedskabets område. Derudover fører styrelsen tilsyn med kommunernes redningsberedskaber.

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

Sidst opdateret 12-11-2018 - kl. 14:11