Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Vejledning 

Fyrværkeri, gasflasker og benzin er eksempler på farligt gods, som de fleste kan komme ud for at skulle transportere på vejene. Kravene til transporten er forskellige for henholdsvis privatpersoner og virksomheder.

Beredskabsstyrelsen giver derfor vejledning rettet mod disse to typer af transport. Privatpersoner kan få vejledning via følgende link: privatpersoners transport 

For virksomheder  
Virksomheders transport af farligt gods er omfattet af flere regler end privatpersoners. Ud over en generel vejledning i erhvervsmæssig transport af farligt gods og erhvervsmæssig transport af fyrværkeri, har Beredskabsstyrelsen udarbejdet lister med svar på ofte stillede spørgsmål ved erhvervsmæssig transport og erhvervsmæssig transport af fyrværkeri.

Vejledningen i undtagelser fra de generelle regler retter sig ligeledes til virksomheder.

Læs introduktioner til de forskellige typer af vejledninger ved at klikke på links i venstre kolonne.

Vær opmærksom på, at vejledningerne til erhvervsmæssig vejtransport af farligt gods hovedsagligt retter sig mod virksomheder, som ikke skal have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet. Virksomheder med en sikkerhedsrådgiver tilknyttet bedes søge vejledning hos sikkerhedsrådgiveren, der kan give mere målrettet vejledning end det, der er mulighed for på denne hjemmeside. Læs mere om sikkerhedsrådgivere via følgende link: Sikkerhedsrådgiver

Sidst opdateret 17-12-2018 - kl. 09:40