Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
Transport af farligt gods
 

Transport af farligt gods på vejene 

Når borgere, virksomheder og myndigheder skal køre med farligt gods på vejene, skal de af hensyn til sikkerheden overholde en række regler. Beredskabsstyrelsen tager sig bl.a. af den daglige behandling af sager om transport af farligt gods på vejene i Danmark og rådgiver om fortolkning af områdets bestemmelser.

Definition af farligt gods
Farligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport. Det kan f.eks. være fyrværkeri, ammunition, gasflasker, benzin, dieselolie, ikke-vandbaseret maling, terpentin, saltsyre og lithiumbatterier.

Kravene til vejtransport af farligt gods er forskellige for privatpersoner og virksomheder. Læs mere via følgende links:
 

 
Beredskabsstyrelsens opgaver

I Danmark er ansvaret for reglerne om transport af farligt gods på vejene fordelt mellem flere myndigheder. De primære regelsæt er ADR-konventionen og bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Ud over den daglige sagsbehandling og rådgivning tager Beredskabsstyrelsen sig af følgende opgaver:
 

  • Internationalt arbejde med revision af ADR-konventionen
  • Administration af eksamination af sikkerhedsrådgivere i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
  • Administration af virksomheders udpegning af sikkerhedsrådgivere 
  • Administration af ordningen for uddannelse af chauffører, der skal transportere farligt gods på vejene
  • Godkendelse af alle tanke til vejtransport af farligt gods undtagen tryktanke

 
Farligt gods-uddannelser

Informationer om uddannelser til transport af farligt gods kan findes under sektionen Uddannelse. Klik på følgende link for at komme direkte til siden: Farligt gods uddannelse

Sidst opdateret 17-12-2018 - kl. 10:28