Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Forebyggelse af brand 

Når ild kommer ud af kontrol, kan det koste samfundet mange ressourcer. Og det er ikke kun de materielle værdier, der kan gå tabt. Hvert år omkommer 70-80 mennesker i brand.


Myndighederne arbejder for at undgå, at brande opstår, og for at følgerne bliver begrænsede, hvis de alligevel opstår. Beredskabsstyrelsen arbejder med brandforebyggelse på to forskellige måder: 

  1. Dels gennem regelbaseret forebyggelse som f.eks. etablering af brandalarmeringsanlæg, slukningsanlæg, sektionering, afstandskrav og flugtveje.
  2. Dels gennem holdnings- og adfærdsbearbejdende forebyggelse.

Bygninger og grundarealer

Den grundlæggende brandforebyggelse i bygninger er fastsat i bygningsreglementet, som administreres af Trafik- og Byggestyrelsen. I bygninger og på grundarealer, hvor mange mennesker samles eller samles under særlige forhold (f.eks. hoteller, plejehjem, teltlejre) , fungerer Beredskabsstyrelsens regler som et supplement til bygningsreglementet.


Særlig rådgivning

Beredskabsstyrelsen yder beredskabsfaglig rådgivning til andre myndigheder, f.eks. ved særlige anlæg som tunneler og større naturgasanlæg samt ved indsatser i højhuse og samarbejde på et indsatssted. Læs mere via følgende link: Særlig rådgivning


Kampagner

Beredskabsstyrelsen udvikler forebyggelseskampagner og koordinerer forskellige brandforebyggende tiltag sammen med flere samarbejdspartnere, herunder andre myndigheder. Initiativerne skal medvirke til, at brande ikke opstår, og at følgerne bliver så begrænsede som muligt, hvis de alligevel opstår.


Uddannelse

Beredskabsstyrelsen tilbyder forskellige kompetencegivende uddannelser inden for brandforebyggelse. Klik på følgende link for at læse mere: Kursuskatalog


Find links til andre dokumenter eller hjemmesider med gode råd til brandforebyggelse via links i højre kolonne.

Sidst opdateret 30-06-2020 - kl. 15:12

Links

Nye regler om brændbare faste stoffer
Den 1. juli 2020 træder nye regler for oplags- og produktionsafsnit med brændbare faste stoffer i kraft  - læs mere:

 

 

 Øvrige links


 

Kontakt

Brandforebyggelse

brs-ktp-bfo@brs.dk