Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Beredskab i Danmark 
 

Beredskab i Danmark 

Det danske beredskab udgøres af hele samfundet. Borgere, beslutningstagere, myndigheder, medier, virksomheder og øvrige aktører er alle væsentlige elementer i beredskabet, og samfundets samlede evne til at håndtere ulykker og kriser afhænger af, hvor godt vi hver især er forberedt, når de finder sted, og hvordan vi reagerer. Som borger bør man eksempelvis kende til alarmeringsprocedurerne og de grundlæggende forholdsregler under større ulykker og kriser.

Beredskabsstyrelsen arbejder med at styrke beredskabskulturen i alle dele af beredskabet.

Myndighedernes ansvar
Alle myndigheder – kommuner, regioner og centrale myndigheder – skal have et beredskab, så de kan opretholde og videreføre deres vigtigste funktioner i tilfælde af større ulykker og kriser.

Kommunerne har ansvaret for at opretholde og videreføre de kommunale funktioner. På nationalt niveau har hver minister det overordnede ansvar for beredskabet på sit område.

Sektoransvarsprincippet og nærhedsprincippet
En myndigheds konkrete beredskabsansvar afhænger af myndighedens normale opgaver. Det er en konsekvens af sektoransvarsprincippet og nærhedsprincippet.

Sektoransvarsprincippet betyder, at den myndighed, der har ansvaret for en funktion i det daglige, også har ansvaret i ulykker og krisesituationer.

Nærhedsprincippet indebærer, at beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som muligt og dermed på det laveste organisatoriske niveau, der hensigtsmæssigt kan løse opgaven.
Sidst opdateret 27-07-2017 - kl. 09:05

Kontakt

  • Center for Krisekommunikation
    4590 6000 (omstilling)
    kom@brs.dk