Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
ODIN 
 

ODIN-support på mail  

Den 1. april 2012 justeres supporten til ODIN, Beredskabsstyrelsens Online Dataregistrerings og Indrapporteringssystem. Den mest anvendte support, som foregår via e-mail, bevares, mens telefonsupporten nedlægges.

22-03-2012 - kl. 10:30

Brugerne af ODIN har indtil nu haft mulighed for at henvende sig både telefonisk og via e-mail til Beredskabsstyrelsens ODIN-hotline.


Fra den 1. april 2012 nedlægges telefonsupport til ODIN. Det vil dog fortsat være muligt at få support via e-mail.


Langt den største del af henvendelserne til ODIN-hotline foregår normalt via e-mail. Nedlæggelsen af den telefoniske support vil derfor kun få begrænset betydning for brugerne i de kommunale redningsberedskaber.

 
   ODIN logo

Nedlæggelsen skal ses på baggrund af den nye økonomiske situation efter indgåelsen af den politiske aftale for redningsberedskabet i 2012.

Kontakt

Center for Samfunds-
sikkerhed og Beredskab
odin@brs.dk