Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
I kommunerne 
 

Tilvalgs- og fællesuddannelser i redningsberedskabet 

Udover de egentlige faglige uddannelser inden for hvert fagområde eksisterer der forskellige tilvalgs- og fællesuddannelser.

Tilvalgsuddannelse
Uddannelse og træning i udrykningskørsel.
Ansvaret for at sikre overholdelsen af reglerne om udrykningskørsel, herunder for at chaufførerne har den fornødne uddannelse, påhviler den enkelte arbejdsgiver. Inden for redningsberedskabet påhviler ansvaret således Beredskabsstyrelsen for så vidt angår det statslige redningsberedskab og kommunalbestyrelsen eller de pågældende entreprenører, såfremt der er indgået aftale om varetagelse af opgaver, for så vidt angår de kommunale redningsberedskaber.

Reglerne for udrykningskørsel er fastlagt i Justitsministeriets bekendtgørelse om udrykningskørsel, der har hjemmel i færdselsloven. Hertil kommer, at kravene til chaufførens ”kørselskompetencer” tilsvarende følger Justitsministeriets regelsæt omkring erhvervelse af kørekort mv. Der fastsættes derfor ikke regler på dette område i medfør af beredskabsloven.

Nedenfor findes følgende dokumenter, der vedrører uddannelse og træning i udrykningskørsel (tryk på linket for at åbne dokumentet i et nyt vindue):

 

Fællesuddannelse
"Almindelig fællesuddannnelse" skal gennemføres inden for alle fagområder parallelt med fagområdets grund- og funktionsuddannelse. For fagområde Indsats gælder, at fællesuddannelsen er integreret i Grunduddannelse Indsats.

Fællesuddannelsen gennemføres i kommunerne i overensstemmelse med uddannelsesplanen fra Beredskabsstyrelsen. Uddannelsen indeholder undervisning i følgende emner:

  • Løfte-, trække-, bære- og skubbeteknik.
  • Tovværkslære.
  • Elementær brandbekæmpelse.
  • Indsatspsykologi.
  • Ordre/befalinger og indsatsledelse.
  • Forhold på indsatsstedet.
  • Farlige stoffer.
  • Brug af radioer.

Se uddannelsesplan for "Almindelig fællesuddannelse" via følgende link:
Almindelig fællesuddannelse (pdf)   
                                                                                                                                                                        

Sidst opdateret 06-03-2014 - kl. 15:37