Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Frivillige 
 

Enhedstimebetalingssystemet 

Ordningen er ændret fra uddannelsesåret 2014. Se mere information nedenfor.

Siden er opdateret den 31. marts 2014 og indeholder nu breve om bevillinger for 2014.

Der er nu færdiggjort breve til alle kommuner, som har ansøgt om enhedstimebetaling for 2014. Brevene oplyser om forhold vedr. den bevilling, der er tildelt den enkelte kommune. Vær opmærksom på, at der både er et brev vedr. bevilling til uddannelse af frivillige og et brev vedr. bevilling til uddannelse i ungdomsbrandkorps.

Tilsvarende er der nu færdiggjort oversigter over de bevillinger, der er givet til kommunerne. Både breve og oversigter over bevillinger er til rådighed i boksen til højre, der gælder for 2014.

Når Beredskabsstyrelsens bearbejdning af regnskaberne for 2013 er tilendebragt inden for kort tid, vil der tilgå kommuner besked om dette via e-mail.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Teksten herefter vil inden længe blive revideret, så kun informationer om enhedstimebetaling fra 2014 og følgende år vil fremgå.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Vejledning for enhedstimebetaling gældende for 2014 findes som et særligt dokument i højre side i boksen, der gælder for 2014.

Vejledning for enhedstimebetaling gældende for 2013 findes ved at vælge "Vejledning" i menuen til venstre som hidtil.

Uddannelse af frivillige:
De kommunale redningsberedskaber, der planlægger at uddanne frivillige i 2014, bedes gøre sine uddannelsesbehov op. Kommunens planlægningsgrundlag skal herefter blot indtastes i ansøgningen for uddannelse af frivillige og derefter indsendes til Beredskabsstyrelsen. Se nærmere på blanketten, der både har en forside og en side til selve planen. Se også vejledningen, der gælder for 2014.

Uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps:
Ledere af ungdomsbrandkorps kan i samarbejde med den kommune, som ungdomsbrandkorpset har et tilknytningsforhold til, planlægge uddannelsesaktiviteter for 2014. Der er nu via menuen til højre udgivet et katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for medlemmer af ungdomsbrandkorps. Kommunen kan nu ansøge om tilskud via enhedstimebetalingssystemet ud fra tilsvarende principper som gælder for uddannelse af frivillige, og det følger heraf, at der også efter uddannelsesåret skal aflægges regnskab for de gennemførte uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps, der har modtaget tilskud. Vejledningen for enhedstimebetaling gælder også for ansøgninger vedr. ungdomsbrandkorps, ligesom der henvises til bestemmelserne, der indgår i kataloget over godkendte uddannelsesaktiviteter.

Frist for ansøgning om enhedstimebetaling

Fristen for ansøgning for uddannelsesåret 2014 er den 22. januar 2014. Derefter vil ansøgningerne blive behandlet, og kommunerne vil hurtigst muligt få information om den bevilling, der kan gives til den enkelte kommune, herunder bevilling til ungdomsbrandkorps. Denne frist er kun gældende for uddannelsesåret 2014 og gælder altså både for uddannelse af frivillige og medlemmer af ungdomsbrandkorps.

Sidst opdateret 31-03-2014 - kl. 14:47