Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Frivillige 
 

Enhedstimebetalingssystemet 

Anvend altid ansøgnings- og regnskabsblanketter, der er mærket med det pågældende uddannelsesår.

I højre side er de relevante dokumenter vedr. enhedstimebetaling placeret i bokse for hvert uddannelsesår. Læs vejledningen i det generelle afsnit, hvis du er i tvivl om noget. Anvend altid de konkrete blanketter, der er mærket med uddannelsesåret.

Tidsfrister i forbindelse med enhedstimebetaling

  • Ansøgninger: Senest 1. oktober året før uddannelsesåret.

  • Regnskab: Senest 1. februar året efter uddannelsesåret.

Blanketterne findes i menuen i højre side og er i regnearksformat (Excel). Hver blanket består af flere faneblade og indeholder en vejledning nederst på forsiden. Følg denne vejledning nøje, når ansøgning/regnskab indsendes til Beredskabsstyrelsen.

Særligt om børneattester
Der gøres opmærksom på, at den kommune eller det redningsberedskab, der forestår ansøgningen, har pligt til at sikre, at der er indhentet de påkrævede børneattester jf. bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps, bekendtgørelse 1125, af 11. august 2016.

Øvrigt
Den generelle vejledning for enhedstimebetaling findes i højre side.

Til rådighed findes desuden breve til de kommuner eller beredskaber, som har ansøgt om enhedstimebetaling. Brevene oplyser om forhold vedr. den bevilling, der er tildelt den enkelte kommune eller det enkelte beredskab. Vær opmærksom på, at der både er et brev vedr. bevilling til uddannelse af frivillige og et brev vedr. bevilling til uddannelse i ungdomsbrandkorps.

Tilsvarende findes oversigter over de bevillinger, der er givet til kommunerne.

Uddannelse af frivillige:
De redningsberedskaber, der planlægger at uddanne frivillige, kan i god tid før et uddannelsesår gøre sine uddannelsesbehov op. Anvend ansøgningsblanket for det pågældende år og husk de angivne frister for insendelse.

Uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps:
Ledere af ungdomsbrandkorps kan i samarbejde med den kommune eller det beredskab, som ungdomsbrandkorpset har et tilknytningsforhold til, planlægge uddannelsesaktiviteter for ungdomsbrandkorpset i god tid. Der er via menuen til højre udgivet et katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for medlemmer af ungdomsbrandkorps. Der kan ansøges om tilskud via enhedstimebetalingssystemet ud fra tilsvarende principper som gælder for uddannelse af frivillige, og det følger heraf, at der også efter uddannelsesåret skal aflægges regnskab for de gennemførte uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps, der har modtaget tilskud. Vejledningen for enhedstimebetaling gælder også for ansøgninger vedr. ungdomsbrandkorps, ligesom der henvises til bestemmelserne, der indgår i kataloget over godkendte uddannelsesaktiviteter. Anvend ansøgningsblanket for det pågældende år og husk de angivne frister for insendelse.

Sidst opdateret 26-06-2017 - kl. 16:02