Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Frivillige 
 

Enhedstimebetalingssystemet 

Vær opmærksom på, at der skal anvendes ansøgningsblanketter, der er mærket med det pågældende uddannelsesår.

Siden er opdateret den 10. juli 2014 og indeholder nu også et særligt brev til kommuner med ungdomsbrandkorps.

I oversigten i højre side er der nu publiceret et brev om ændring af beredskabsloven og krav om børneattester. Brevet er til alle kommuner, men bør have størst interesse for de kommuner, der har ansøgt om enhedstimebetaling til uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps eller overvejer at gøre dette.

Den generelle vejledning for enhedstimebetaling findes i højre side.

I højre side findes desuden breve til alle kommuner, som har ansøgt om enhedstimebetaling for 2014. Brevene oplyser om forhold vedr. den bevilling, der er tildelt den enkelte kommune. Vær opmærksom på, at der både er et brev vedr. bevilling til uddannelse af frivillige og et brev vedr. bevilling til uddannelse i ungdomsbrandkorps.

Tilsvarende findes oversigter over de bevillinger, der er givet til kommunerne.

Uddannelse af frivillige:
De kommunale redningsberedskaber, der planlægger at uddanne frivillige i 2015, bedes gøre sine uddannelsesbehov op. Der vil blive placeret en ny ansøgningsblanket i menuen i højre side mindst én måned før ansøgningsfristen.

Når den nye blanket gældende for 2015 er på plads, skal kommunens planlægningsgrundlag blot indtastes i ansøgningen for uddannelse af frivillige og derefter indsendes til Beredskabsstyrelsen. Se også vejledningen, der gælder for 2014 og senere.

Uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps:
Ledere af ungdomsbrandkorps kan i samarbejde med den kommune, som ungdomsbrandkorpset har et tilknytningsforhold til, planlægge uddannelsesaktiviteter for 2015. Der er via menuen til højre udgivet et katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for medlemmer af ungdomsbrandkorps. Kommunen kan ansøge om tilskud via enhedstimebetalingssystemet ud fra tilsvarende principper som gælder for uddannelse af frivillige, og det følger heraf, at der også efter uddannelsesåret skal aflægges regnskab for de gennemførte uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps, der har modtaget tilskud. Vejledningen for enhedstimebetaling gælder også for ansøgninger vedr. ungdomsbrandkorps, ligesom der henvises til bestemmelserne, der indgår i kataloget over godkendte uddannelsesaktiviteter. Der vil blive placeret en ny ansøgningsblanket i menuen i højre side mindst én måned før ansøgningsfristen.

Frist for ansøgning om enhedstimebetaling
Fristen for ansøgning for uddannelsesåret 2015 er den 1. oktober 2014.

Sidst opdateret 10-07-2014 - kl. 09:28