Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Frivillige 
 

Enhedstimebetalingssystemet 

Vær opmærksom på, at der skal anvendes ansøgningsblanketter, der er mærket med det pågældende uddannelsesår.

Siden er opdateret den 8. september 2014 og indeholder nu de særlige ansøgningsskemaer vedr. 2015.

I højre side findes nu en boks med de relevante ansøgninger om enhedstimebetaling 2015. Læs vejledningen i det generelle afsnit, hvis du er i tvivl om noget. Der er ikke egentlige ændringer i forhold til 2014, men anvend den rigtige blanket for 2015, idet der er enkelte smårettelser og en ny erklæring vedr. børneattester, når der ansøges om enhedstimebetaling til ungdomsbrandkorps.

Tidsfrister i forbindelse med enhedstimebetaling

Fristen for ansøgning om enhedstimebetaling (både for frivillige og for ungdomsbrandkorps) er den 1. oktober året før uddannelsesåret.

Der skal aflægges regnskab for enhedstimebetaling (både for frivillige og for ungdomsbrandkorps), som skal indsendes til Beredskabsstyrelsen senest den 20. januar året efter uddannelsesåret. Blanketter til dette vil kunne findes i boksen for det pågældende år i højre side.

Særligt om børneattester

I oversigten i højre side er der publiceret et brev om ændring af beredskabsloven og krav om børneattester. Brevet er til alle kommuner, men bør have størst interesse for de kommuner, der har ansøgt om enhedstimebetaling til uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps eller overvejer at gøre dette.

Øvrigt
Den generelle vejledning for enhedstimebetaling findes i højre side.

I højre side findes desuden breve til alle kommuner, som har ansøgt om enhedstimebetaling for 2014. Brevene oplyser om forhold vedr. den bevilling, der er tildelt den enkelte kommune. Vær opmærksom på, at der både er et brev vedr. bevilling til uddannelse af frivillige og et brev vedr. bevilling til uddannelse i ungdomsbrandkorps.

Tilsvarende findes oversigter over de bevillinger, der er givet til kommunerne.

Uddannelse af frivillige:
De kommunale redningsberedskaber, der planlægger at uddanne frivillige, kan i god tid før et uddannelsesår gøre sine uddannelsesbehov op. Anvend ansøgningsblanket for det pågældende år og husk de angivne frister for insendelse.

Uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps:
Ledere af ungdomsbrandkorps kan i samarbejde med den kommune, som ungdomsbrandkorpset har et tilknytningsforhold til, planlægge uddannelsesaktiviteter for ungdomsbrandkorpset i god tid. Der er via menuen til højre udgivet et katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for medlemmer af ungdomsbrandkorps. Kommunen kan ansøge om tilskud via enhedstimebetalingssystemet ud fra tilsvarende principper som gælder for uddannelse af frivillige, og det følger heraf, at der også efter uddannelsesåret skal aflægges regnskab for de gennemførte uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps, der har modtaget tilskud. Vejledningen for enhedstimebetaling gælder også for ansøgninger vedr. ungdomsbrandkorps, ligesom der henvises til bestemmelserne, der indgår i kataloget over godkendte uddannelsesaktiviteter. Anvend ansøgningsblanket for det pågældende år og husk de angivne frister for insendelse.

Sidst opdateret 08-09-2014 - kl. 11:11