Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Frivillige 
 

Enhedstimebetalingssystemet 

Anvend altid ansøgnings- og regnskabsblanketter, der er mærket med det pågældende uddannelsesår.

I højre side er de relevante dokumenter vedr. enhedstimebetaling placeret i bokse for hvert uddannelsesår. Læs vejledningen i det generelle afsnit, hvis du er i tvivl om noget. Anvend altid de konkrete blanketter, der er mærket med uddannelsesåret.

Tidsfrister i forbindelse med enhedstimebetaling

  • Ansøgninger: Senest 1. oktober året før uddannelsesåret.

  • Regnskab: Senest 1. februar året efter uddannelsesåret.

Blanketterne findes i menuen i højre side og er i regnearksformat (Excel). Hver blanket består af flere faneblade og indeholder en vejledning nederst på forsiden. Følg denne vejledning nøje, når ansøgning/regnskab indsendes til Beredskabsstyrelsen.

Særligt om børneattester
I oversigten i højre side er der publiceret et brev om ændring af beredskabsloven og krav om børneattester. Brevet er til alle kommuner, men bør have størst interesse for de kommuner, der har ansøgt om enhedstimebetaling til uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps eller overvejer at gøre dette.

Øvrigt
Den generelle vejledning for enhedstimebetaling findes i højre side.

Til rådighed findes desuden breve til de kommuner, som har ansøgt om enhedstimebetaling. Brevene oplyser om forhold vedr. den bevilling, der er tildelt den enkelte kommune. Vær opmærksom på, at der både er et brev vedr. bevilling til uddannelse af frivillige og et brev vedr. bevilling til uddannelse i ungdomsbrandkorps.

Tilsvarende findes oversigter over de bevillinger, der er givet til kommunerne.

Uddannelse af frivillige:
De kommunale redningsberedskaber, der planlægger at uddanne frivillige, kan i god tid før et uddannelsesår gøre sine uddannelsesbehov op. Anvend ansøgningsblanket for det pågældende år og husk de angivne frister for insendelse.

Uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps:
Ledere af ungdomsbrandkorps kan i samarbejde med den kommune, som ungdomsbrandkorpset har et tilknytningsforhold til, planlægge uddannelsesaktiviteter for ungdomsbrandkorpset i god tid. Der er via menuen til højre udgivet et katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for medlemmer af ungdomsbrandkorps. Kommunen kan ansøge om tilskud via enhedstimebetalingssystemet ud fra tilsvarende principper som gælder for uddannelse af frivillige, og det følger heraf, at der også efter uddannelsesåret skal aflægges regnskab for de gennemførte uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps, der har modtaget tilskud. Vejledningen for enhedstimebetaling gælder også for ansøgninger vedr. ungdomsbrandkorps, ligesom der henvises til bestemmelserne, der indgår i kataloget over godkendte uddannelsesaktiviteter. Anvend ansøgningsblanket for det pågældende år og husk de angivne frister for insendelse.

Sidst opdateret 31-05-2016 - kl. 10:22