Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Nyheder 

  -  

    
View RSS feed


19-07-2017
Russiske atomdrevne fartøjer passerer Danmark
I løbet af weekenden passerer to atomdrevne russiske fartøjer, heriblandt ubåden Dmitry Donskoy, dansk farvand. Forsvaret og Beredskabsstyrelsen følger rutinemæssigt passagen.


18-07-2017
Beredskabsstyrelsen overdrager lejr i Mosul til FN
Beredskabsstyrelsen har sammen med partnere inden for International Humanitarian Partnership (IHP) opført en lejr syd for Mosul. Lejren giver FN’s humanitære organisationer bedre muligheder for at yde nødhjælp til befolkningen i og omkring Mosul.


11-07-2017
Beredskabsstyrelsen hjælper efter tsunami
Beredskabsstyrelsen deltager i planlægningen af oprydningen i de grønlandske bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit, der i juni blev ramt af en tsunami. Det er første gang, at den Arktiske Beredskabsstyrke aktiveres.


06-07-2017
Nye nøgletal for redningsberedskabet
I dag offentliggør Beredskabsstyrelsen en rapport med nye nøgletal for redningsberedskabets operative indsatser og kapaciteter baseret på mere end 40.000 rapporter om brand- og redningsindsatser i 2016.


05-07-2017
Ny rekord i blinde alarmer
Mere end 15.000 gange om året rykker det kommunale redningsberedskab ud til blinde alarmer fra automatiske brandalarmanlæg (ABA), svarende til over en tredjedel af alle indsatser. Det viser nye tal fra Beredskabsstyrelsen.


16-06-2017
Råd til en brandsikker sankthans
Brandvæsenet bliver kaldt ud til over dobbelt så mange brande sankthansaften som på en normal aften og nat. Ved at følge nogle enkle råd kan du undgå, at bålet udvikler sig til en brand.


09-06-2017
Ny rapport om udvikling af redningsberedskabet
Partierne bag stemmeaftalen har tiltrådt, at anbefalingerne i rapporten om erfaringer med ny struktur i redningsberedskabet implementeres.


09-06-2017
Vanens magt er brandfarlig
Det er indgroede vaner, der ligger til grund for mange af de brande, der hvert år opstår i private hjem. Det indikerer en ny kvalitativ undersøgelse, som kaster lys over omstændighederne ved brande i hjemmet og de berørtes risikoopfattelse.


08-06-2017
Nye beredskabsråd: Fra batteriradio til powerbank
Beredskabsstyrelsen opdaterer sine hjælp til selvhjælp-råd til befolkningen om, hvordan man agerer i større kriser og katastrofer. Rådet om at have en batteriradio glider ud. Nu handler det om smartphone og powerbank og omtanke på sociale medier.


01-06-2017
Fem gode grillråd
Brandvæsenet rykker hvert år ud til omkring 100 brande som følge af uforsigtig brug af grill, og mange kommer til skade. Men hyggen kan bevares, hvis man følger fem gode grillråd.


31-05-2017
Beredskabsstyrelsen støtter humanitært i Uganda
Beredskabsstyrelsen understøtter humanitær indsats i Uganda, der er presset af flygtningestrømme fra Sydsudan. Styrelsen bidrager med mandskab og materiel til bistand for nødhjælpsarbejdere i de lokale flygtningelejre.


16-05-2017
Øvelsesseminar om morgendagens hændelser
På Øvelsesseminar 30. maj stilles der skarpt på, hvordan veltilrettelagte øvelser er med til at sikre, at morgendagens hændelser håndteres bedst muligt.


11-05-2017
Mobilvarsling bestod test – med forbehold
Beredskabsstyrelsen testede i forbindelse med den nationale varslingsdag Store Hyledag app’en Mobilvarslings push-funktion. Langt de fleste modtog alarmen som forventet.


05-05-2017
Seminar: Krisekommunikation i terrorens skygge
Beredskabsstyrelsen afholder eftermiddagsseminar om krisekommunikationen i Stockholm under det nylige anslag mod den svenske hovedstad. Svenske eksperter giver bud på, hvad der gik godt og knap så godt.


04-05-2017
Tæt på 100 procent rigtige på Store Hyledag
I går testede myndighederne landets 1078 varslingssirener. Tæt på 100 procent virkede, som de skulle. Det er på niveau med tidligere år og tilfredsstillende.


26-04-2017
Sirenerne og app hyler første onsdag i maj
Den første onsdag i maj er Store Hyledag. Den 3. maj klokken 12.00 tester politiet og Beredskabsstyrelsen sirenerne og app’en Mobilvarsling landet over.


24-04-2017
Temadag: Ældre er særligt udsatte ved brand
Ældre er særligt udsatte, når det kommer til brand. Derfor sætter BrandBevægelsen med en temadag 29. maj fokus på, hvad der kan gøres for på forebyggelsesområdet.


20-04-2017
Nationalt forum skal styrke forebyggelsesområdet
Torsdag blev det første møde i et nyt, nationalt forum for forebyggelse af ulykker afholdt. Målet for forummets arbejde er blandt andet at nedbringe antallet af omkomne som følge af brand.


11-04-2017
Mindre brand på den ikke-nukleare del af Risø
Mandag eftermiddag opstod en mindre brand i en tagkonstruktion på DTU Risø godt en kilometer fra de nukleare anlæg. Branden blev slukket kort efter.


11-04-2017
Sæson for naturbrande: Gode råd til at undgå brand
Antallet af naturbrande topper i sommerhalvåret. Her er en række gode råd til at undgå brand, når du færdes i naturen og arbejder i haven.