Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Nyheder 

  -  

    
View RSS feed


06-07-2016
Regelændringer på brandforebyggelsesområdet
Den 1. juli 2016 er flere regelændringer på brandforebyggelsesområdet trådt i kraft. Ændringerne er bl.a. foranlediget af overførsel af regulering til byggelovgivningen.


05-07-2016
Ændring af beredskabsloven
Den 1. juli trådte en række ændringer af beredskabsloven i kraft. Det drejer sig bl.a. om forhold, der imødekommer strukturen i de nye, fælleskommunale brandvæsner.


01-07-2016
Tilsyn med udvinding af uran i Grønland
Beredskabsstyrelsen skal fremover føre tilsyn og kontrol for at sikre, at uran udvundet i Grønland kun bruges til fredelige formål. De nye opgaver følger af en lov, der træder i kraft i dag.


29-06-2016
Nye superpumper indsættes mod oversvømmelser
Beredskabsstyrelsen indsætter i løbet af 2016 to nye højkapacitetspumper i beredskabet, der hver vil kunne fjerne 15.000 liter per minut fra oversvømmede områder efter eksempelvis skybrud, kraftig regn og stormflod.


27-06-2016
H. K. H. Prinsesse Marie særlig projektmedarbejder
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie tilknyttes fra i dag den 27. juni Beredskabsstyrelsen i Birkerød som særlig projektmedarbejder inden for forebyggelsesområdet.


17-06-2016
Sådan får du en brandsikker sankthansaften
Sankthansaften rykker brandvæsenet ud til dobbelt så mange brande som normalt. Tjek regler og forholdsregler og undgå, at bål bliver til brand.


13-06-2016
Katastrofehjælpsindsats i Sydsudan afsluttet
En seks måneder lang indsats i Sydsudan er nu afsluttet af Beredskabsstyrelsen, der i samarbejde med internationale partnere har etableret seks lejre, der fungerer som baser for humanitære organisationer i det katastroferamte land.


10-06-2016
Nyt koncept: Pandora-celle skal se fremad i kriser
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet et koncept, der kan understøtte krisestyringsstabe og bidrage med fremsynethed under kriser.


03-06-2016
Hold brandvæsnet fra grillfesten – husk de gode råd
Hvert år rykker brandvæsenet ud til over 100 brande, som er antændt af en grill. Enkle råd kan sikre, at din grillaften ikke ender med et besøg fra dit lokale brandvæsen.


31-05-2016
LIVEX 2016: Billeder fra en arktisk katastrofeøvelse
Beredskabsstyrelsen deltog i katastrofeøvelsen LIVEX 2016, den hidtil største beredskabsøvelse i Grønland. Se billeder og video fra nogle af styrelsens indsatser i forbindelse med den fiktive dobbeltkatastrofe.


30-05-2016
Ny tjekliste for god vedligeholdelsesuddannelse
I dag modtager landets kommuner og brandvæsener en tjekliste for, hvordan de kan gennemføre god vedligeholdelsesuddannelse for de kommunale brandmænd.


28-05-2016
Beredskabsstyrelsen sender hjælp til Sri Lanka
Alvorlige jordskred og oversvømmelser har ramt Sri Lanka som følge af cyklonen Roanu’s hærgen. Beredskabsstyrelsen sender fire specialister af sted for at hjælpe lokalbefolkningen.


27-05-2016
Samarbejde i centrum på rekordstort øvelsesseminar
Over 200 ansatte fra virksomheder og myndigheder deltog på Øvelsesseminar 2016. Blandt deltagerne var også Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie.


25-05-2016
Ny forskning: Kriser kræver fleksible myndigheder
Et forskningsprojekt fra Stanford Universitet har set på myndigheders mulighed for at agere under kriser. Projektet er støttet af Beredskabsstyrelsen.


23-05-2016
Beredskabsstyrelsen deltager i stor arktisk øvelse
I denne uge er 50 fastansatte, frivillige og værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen en del af den hidtil største rednings- og miljøøvelse i Grønland, LIVEX 2016. Øvelsen skal styrke det grønlandske og danske katastrofeberedskab.


17-05-2016
Ny udgivelse samler viden om rumbrandes forløb
En ny publikation fra Beredskabsstyrelsen beskriver ved hjælp af teori og praktiske eksempler den mest afgørende viden om brandforløb ved rumbrande.


10-05-2016
Måling fokuserer på danskernes risikoopfattelse
I en ny undersøgelse har Beredskabsstyrelsen sat fokus på danskernes adfærd og risikoopfattelse ved større ulykker og katastrofer.


10-05-2016
Ny bekendtgørelse om risikovirksomheder
Ny risikobekendtgørelse gennemfører Seveso III-direktivet og indfører bl.a. nye bestemmelser om terrorsikring af de store risikovirksomheder.


06-05-2016
Bliv bedre til krisestyring
Planer, øvelse og kompetenceudvikling. Det er altafgørende elementer, når en krise skal håndteres. På et nationalt seminar vil Beredskabsstyrelsen inspirere organisationer til at navigere effektivt under en krise.


02-05-2016
Test: Sirenerne hyler landet over
Onsdag den 4. maj klokken 12 tester politiet og Beredskabsstyrelsen det landsdækkende sirenevarslingssystem. I år supplerer app’en Mobilvarsling sirenerne på ’Store Hyledag’.