Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Stor national øvelse: Terroren rammer Nordjylland

Indholdsområde

 
Nyhed fra Beredskabstyrelsen 
 

Stor national øvelse: Terroren rammer Nordjylland 

KRISØV 2017 er årets største krisestyringsøvelse i Danmark, hvor aktører på strategisk og operationelt niveau træner evnen til at håndtere en større krise eller katastrofe. I år er scenariet terrorangreb i Nordjylland.

06-09-2017 - kl. 06:30
Hvordan reagerer myndighederne, når Danmark bliver ramt af akutte, komplekse eller uforudsigelige hændelser? Det bliver testet i den store nationale øvelse KRISØV 2017, der i år løber af stablen 13. og 14. september.

KRISØV afholdes hvert andet år, og i år er scenariet terror i Nordjylland. Medarbejdere i ministerier, styrelser og hos lokale myndigheder trænes i at arbejde sammen og koordinere indsatsen, så den bliver så effektiv som muligt.

- Vi ved, at Danmark også i fremtiden vil blive ramt af ulykker, men vi ved ikke, hvad det bliver. Under KRISØV skaber vi en meget alvorlig og udfordrende situation i Nordjylland og ser, hvordan myndighederne håndterer det, siger øvelseschef i Beredskabsstyrelsen, Mads Ecklon.

Fokus på terror et nødvendigt onde
Scenariet i år er terror, og det er – desværre – særdeles aktuelt at træne den nationale krisestyringsorganisationen omkring en terrorhændelse.

- Vi har de seneste år set en eskalering af angreb i Europa udført med ganske simple midler, især biler og knive. Samtidig skal vi også være klar til at imødegå mere avancerede angreb, siger øvelseschef, politiinspektør Michael Kristiansen, Rigspolitiet.

Reaktionsevne og samarbejde
Formålet med KRISØV 2017 er at teste, hvor godt gearet krisestyringssystemet er. Øvelsesdeltagerne – myndigheder, virksomheder og medier – skal demonstrere, at de er fortrolige med planer, roller, ansvar og procedurer. Og så skal de vise, at de kan reagere hurtigt og arbejde sammen.

Målrettet opgaveløsning
Som noget nyt i år arbejder man i den Nationale Operative Stab samt i den lokale beredskabsstab ud fra såkaldt strategiske hensigter.

- Vi skal ikke bare være brandslukkere, der løber fra den ene opgave til den næste. Myndighederne har defineret nogle strategiske hensigter, hvor vi på forhånd er blevet enige om, hvilke overordnede mål, vi arbejder sammen om at opnå. Det skal gøre opgaveløsningen endnu mere målrettet, siger Mads Ecklon.

Om KRISØV
KRISØV er den største krisestyringsøvelse i Danmark, der siden 2003 er blevet afholdt hvert andet år. I år deltager 33 aktører – departementer, styrelser, lokale myndigheder, medier, virksomheder og ambassader.

KRISØV skal udfordre aktørernes evne til at håndtere akutte, komplekse eller uforudsigelige hændelser, hvor mange aktører skal arbejde sammen om at levere en handlekraftig indsats.

Hovedsporet for KRISØV 2017 er terrorhændelser på dansk jord – specifikt med udgangspunkt i Nordjylland. Over to dage vil strategiske og operationelle dilemmaer omkring bl.a. redning, evakuering, afvikling og kontrol af trafik, ordenshåndhævelse, præhospital indsats, kontraterrorisme samt varetagelse af Danmarks udenrigsdiplomati sætte interessenterne under pres.

Efter KRISØV foretages en evaluering, så alle deltagere kan justere og forbedre planer og procedurer med henblik på at styrke samfundets beredskab mest muligt.

KRISØV planlægges af Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet samt repræsentanter for de deltagende myndigheder og organisationer. Øvelsen gennemføres i regi af Kriseberedskabsgruppen.

Følg med under hashtagget #KRISØV2017 på Twitter.

Faktaboks

 • Den nationale operative stab (NOST) varetager en koordinerende funktion, og skal bl.a. sikre, at regeringens krisestyringsorganisation og de respektive sektorer løbende er i besiddelse af relevante, koordinerede og præcise oplysninger om den konkrete indsats. De faste medlemmer i NOST er Rigspolitiet (formand), Beredskabsstyrelsen, Værnsfælles Forsvarskommando, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste, Sundhedsstyrelsen, Udenrigsministeriet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. NOST indkalder endvidere ad hoc-medlemmer fra relevante myndigheder m.fl.
 • I hver af landets 12 politikredse kan der etableres en lokal beredskabsstab (LBS), som varetager den tværgående koordination og samarbejde ved ekstraordinære hændelser inden for politikredsens geografiske område. De faste medlemmer i de lokale beredskabsstabe er politiet (formand), totalforsvarsregionen, Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter, kommunerne og regionens sundhedsberedskab. Politiet kan desuden indkalde ad hoc-medlemmer fra andre relevante myndigheder samt private aktører.
 • Kriseberedskabsgruppen er et planlægningsforum, som understøtter den løbende tilpasning af det nationale krisestyringssystem. Gruppen består af repræsentanter på afdelings- og kontorchefsniveau fra Forsvarsministeriet (formand), Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste og Sundhedsstyrelsen.

Deltagere i KRISØV 2017


 • Departementer:
  Statsministeriet
  Udenrigsministeriet
  Justitsministeriet
  Forsvarsministeriet 
  Sundheds- og Ældreministeriet
  Transport- Bygnings- og Boligministeriet
 • Styrelser:
  Banedanmark
  Beredskabsstyrelsen
  Center for Cybersikkerhed
  Forsvarets Efterretningstjeneste
  Hjemmeværnskommandoen
  Lægemiddelstyrelsen
  Politiets Efterretningstjeneste
  Rigspolitiet
  Sundhedsstyrelsen
  Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
  Vejdirektoratet
  Værnsfælles Forsvarskommando
 • Lokale myndigheder:
  Region Nordjylland
  Nordjyllands Beredskab
  Nordjyllands Politi
  Landsdelsregion Vest (Hjemmeværnet)
 • Medier:
  DR
  Ritzau
 • Andre aktører:
  Arla
  DSB
  Danske Bank
  Haldor Topsøe
  Vestas
  Australiens ambassade
  Storbritanniens ambassade
  Finlands ambassade
  Norges ambassade

Kontakt