Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Nye nøgletal for redningsberedskabet

Indholdsområde

 
Nyhed fra Beredskabsstyrelsen 
 

Nye nøgletal for redningsberedskabet 

I dag offentliggør Beredskabsstyrelsen en rapport med nye nøgletal for redningsberedskabets operative indsatser og kapaciteter baseret på mere end 40.000 rapporter om brand- og redningsindsatser i 2016.

06-07-2017 - kl. 10:00
Med de nye nøgletal kan der tegnes et billede af redningsberedskabets virksomhed i det første år med ny organisering af det kommunale redningsberedskab. Rapporten dokumenterer blandt andet, at responstiden i 2016 var den samme som tidligere år.

Det fremgår endvidere, at den nye organisering af det kommunale redningsberedskab i 24 enheder i stedet for 86 ikke ændrede i antallet af brandstationer og dermed forudsætningerne for, at de første brand- og redningsfolk kan nå frem til et skadested.

Hvad angår det statslige redningsberedskab tegner sig den tendens, at Beredskabsstyrelsens operative indsatser - nationalt som internationalt – over årene holder sig på et stabilt niveau, idet der dog ses en stigende tendens i de internationale indsatser.

Bedre datakvalitet
Som chef for Beredskabsstyrelsens Center for Viden og Analyse har Bo Torp Henriksen ansvaret for at samle alle oplysninger om redningsberedskabets indsatser, uanset om der er tale om en falsk alarm eller en længerevarende hændelse, i systemet ODIN (redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem). Han fremhæver samarbejdet med det kommunale redningsberedskab om at indsamle de mange oplysninger om redningsberedskabets indsatser.

- Vi vurderer, at datakvaliteten er blevet bedre i 2016, blandt andet som følge af den nye organisering af det kommunale redningsberedskab, hvor der i dag arbejdes mere målrettet med indsamling og anvendelse af data. Det er blevet enklere for Beredskabsstyrelsen at samle systematisk op på brugernes erfaringer, og desuden har vi opdateret ODIN-systemet, siger Bo Torp Henriksen og fortsætter:

- Høj datakvalitet er vigtigt for redningsberedskabet, fordi ODIN-data er en vigtig del af grundlaget for bl.a. at udvikle det samlede redningsberedskab, dimensionere det kommunale redningsberedskab, målrette brandforebyggende kampagner, udvikle beredskabsfaglige uddannelser og fastsætte regler for brandsikkerhed.

- Derfor vil vi i Beredskabsstyrelsen i tæt samarbejde med KL og de kommunale redningsberedskaber fortsat have fokus på yderligere at øge kvaliteten og anvendeligheden af ODIN-data og arbejde for, at flere aktører arbejder vidensbaseret med at effektivisere den daglige drift og målrette udviklingsaktiviteter på beredskabsområdet, siger Bo Torp Henriksen.

Find mere information
Du kan se rapporten Redningsberedskabet i tal 2016 og læse mere om Beredskabsstyrelsens statistikker via links i højre kolonne.

Fakta

  • Responstid er defineret som tiden, fra alarmen er modtaget, til det første slukningskøretøj er fremme på skadestedet

Kontakt

Center for Krisekommunikation
4590 6000 (omstilling)
kom@brs.dk