Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Instruktør til Uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland


Instruktør til Uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Kan du lide at undervise, og vil du være med til at sikre at værnepligtsuddannelsen opleves interessant og udfordrende, så har vi måske et job til dig.

Ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted er en tidsbegrænset stillingen som instruktør ved uddannelsesafdelingen ledig til besættelse pr.1. maj 2018 eller snarest muligt derefter, med ansættelse af 1 års varighed.
Om os
Beredskabsstyrelsen Nordjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Thisted og udgør det statslige overbygningsberedskab i Nordjylland, herunder uddannelsen af ca. 88 redningsspecialister (værnepligtige) årligt. Uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland består af et godt team. Medarbejderne er engagerede og kompetente og lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen. Ud over uddannelsen af værnepligtige gennemfører Beredskabsstyrelsen Nordjylland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab. Afdelingen gennemfører endvidere en lang række kurser for private – og offentlige kunder.
Om stillingen
En stilling i et spændende undervisningsmiljø, hvor du vil være med til at uddanne både værnepligtige og frivillige. Du bliver en del af et engageret og kompetent kollegateam i en dynamisk organisation.

Du skal planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle af uddannelsen af værnepligtige og frivillige,herunder undervise under indtægtsdækket virksomhed.

I stillingen skal du medvirke til sikring af at værnepligtsuddannelsen opleves anvendelig, interessant og tidssvarende af de værnepligtige.

Desuden skal du indgå i udrykningsvagten som vagthavende samt kunne indgå i det internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde, jf. de til enhver tid fastsatte bestemmelser.
Om dig
Du har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse og afsluttet din pligtige tjeneste i Beredskabsstyrelsen, eller tilsvarende uddannelse.

Som person forestiller vi os, at du er fleksibel både når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid, kan bevare overblikket og er god til planlægning, har blik for detaljen og kan se løsninger frem for begrænsninger og brænder for at formidle og undervise både værnepligtige, frivillige og eksterne kursister

Du er indstillet på at leve op til Beredskabsstyrelsen Nordjyllands værdisæt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen ved stabschef Claes Mørch på telefon 9617 7220 eller uddannelseschef Liselotte Rask telefon 9617 7250
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR konsulent Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 3. april 2018, samtaler forventes afholdt i uge 15, ansættelse pr. 1. maj 2018, eller hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordere derfor alle interesserede uasnet personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden
rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.
Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Thisted
Lokation
Region Nordjylland
Funktionsniveau
U200 Mellemledere BRS
Ansøgningsfrist
03.04.2018
Indrykningsdato
06.03.2018

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier