Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Mellemleder - vikariat


Mellemleder - vikariat

Vil du være med at til at kvalitetssikre og videreudvikle vores materielstandarder samt depotdrift? Har du en håndværksmæssig baggrund eller veludviklet teknisk flair? Er du systematisk, målrettet og trives i en hektisk hverdag, hvor mange bolde er i luften samtidig?

Hvis du kan svare ja, er du allerede godt på vej til at blive vores nye mellemleder i et vikariat ved vores depottjeneste ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted fra den 1. maj 2018 eller snarest derefter.
Om os
Beredskabsstyrelsen Nordjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Thisted og udgør det statslige overbygningsberedskab i Nordjylland, herunder uddannelsen af ca. 88 redningsspecialister (værnepligtige) årligt.

Depoterne er en dynamisk og effektiv støtteenhed på i alt 7 ansatte officerer, mellemledere og civile, og som varetager depotbetjeningen ved afdelingen.
Om stillingen
Du løser sammen med de øvrige ansatte service- og reparationsopgaver samt forestår lagerstyring på depoterne. Endvidere løses vedligeholdelsesarbejder og kontroller af pakninger på køretøjer samt øvrigt forefaldende arbejde på depoter samt ved afdelingen som helhed.

Det er en forudsætning, at du kan indgå i det nationale beredskab som vagthavende i centrets daglige beredskab og som aktiv part i det internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde.
Om dig
Du har gennemført og bestået Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse og har teknisk flair. Du arbejder systematisk – og i fornødent omfang dokumentere/logføre dit arbejde, og har let ved at arbejde med EDB-programmer.
Du har håndelag for praktisk arbejde, arbejder selvstændighed og har kørekort til lastvogn

Det er desuden en fordel, men ikke en betingelse, at du har en håndværkmæssig baggrund og erfaring, f.eks. som svejser, VVS-tekniker, mekaniker eller lignende. Desuden er det en fordel, hvis du har erfaring med lagerstyring, certifikat til gaffeltruck og kran D certifikat
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen ved brigadechef Lennart Kvist Sørensen telefon 9617 7210 eller leder af Logistikcenter Åndedræt Lars Enevoldsen telefon 9617 7280.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR konsulent Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 3. april 2018, og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 15. Ansættes pr. 1. maj 2018, ellers hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordere derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.
Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertvi-den, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i ud-landet. Desuden
rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.
Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk

  
  
  

Generel information

Tjenestested
Thisted
Lokation
Region Nordjylland
Funktionsniveau
U200 Mellemledere BRS
Ansøgningsfrist
03.04.2018
Indrykningsdato
06.03.2018

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier