Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Lastvognsmekanikeruddannet mellemleder, seniorsergent


Lastvognsmekanikeruddannet mellemleder, seniorsergent

Er du mekanikeruddannet, og vil du være en del af et team bestående ihærdige medarbejdere på vores lastvognsværksted? Kan du varetage ledelsen af værkstedet i lederens fravær. Er du systematisk, målrettet og trives i en hektisk hverdag, hvor mange bolde er i luften samtidig? Brænder du for beredskab og vil gerne være en del af det?

Hvis du kan svare ja, er du allerede godt på vej til at blive vores nye mekanikeruddannede mellemleder og næstkommanderende på værkstedet ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted fra den 1. maj 2018 eller snarest derefter.
Om os
Beredskabsstyrelsen Nordjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Thisted og udgør det statslige overbygningsberedskab i Nordjylland, herunder uddannelsen af ca. 88 redningsspecialister (værnepligtige) årligt.

Værkstedet er en dynamisk og effektiv støtteenhed på i alt 5 ansatte og en mekanikerlærling, der servicerer og vedligeholder centrets vognpark bestående af specialbyggede 4-hjulstrækkere, lastbiler, busser, personbiler samt pumper og andre specialaggregater.
Om stillingen
I et miljø med faglige udfordringer og en uformel omgangstone løser du sammen med de øvrige ansatte service- og reparationsopgaver på værkstedet.

Det er en forudsætning, at du kan indgå i det nationale beredskab som vagthavende i centrets daglige beredskab og som aktiv part i det internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde.
Om dig
Du en uddannelse som lastvognsmekaniker og har kørekort til lastvogn, og har desuden gennemført og bestået Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse.

Som person arbejder du selvstændigt, og er åben for samarbejde med kolleger. Du er fleksibel over for hvilke opgaver der skal løses, og hvordan de bliver løst, ligesom du er stabil, pligtopfyldende og omhyggelig.
Du skal have erfaring med hydraulik og el, og være en erfaren PC-bruger i forbindelse med fejlfinding.

Det er en fordel, hvis du har oplærings- eller undervisningserfaring, og at du har lyst til at formidle viden, færdigheder og kompetencer i forbindelse med centrets uddannelsesvirksomhed.
Det er desuden en fordel, såfremt du har nogle års erhvervserfaring som udlært, gerne med personbiler og Mercedes lastvogne, samt har certifikat til gaffeltruck og kran D certifikat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen ved brigadechef Lennart Kvist Sørensen telefon 9617 7210 eller leder af Værkstedet Tonny Bjerrum telefon 9617 7240.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR konsulent Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 3. april 2018, og samtaler forventes afholdt i uge 15. Tiltrædelse pr. 1. maj 2018, eller hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.
Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertvi-den, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i ud-landet. Desuden
rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.
Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Thisted
Lokation
Region Nordjylland
Funktionsniveau
U200 Mellemledere BRS
Ansøgningsfrist
03.04.2018
Indrykningsdato
06.03.2018

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier