Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

CBRN-faglig mellemleder, seniorsergent


CBRN-faglig mellemleder

Har du lyst til at arbejde på et beredskabscenter, hvor det operative arbejde og uddannelse er centrum i hverdagen? Hvor lige netop din funktion er med til at gøre forskellen såvel i indsatssituationen som på øvelsespladsen?

Hvis du kan svare ja, er du allerede godt på vej til at blive vores nye seniorsergent på vores Logistikcenter Åndedræt ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted fra den 1. maj 2018 eller snarest derefter.
Om os
Stillingen er placeret ved Beredskabsstyrelsen i Nordjylland i Thisted, som udgør overbygningsberedskabet i Nordjylland og varetager operative opgaver inden for brand, redning og miljø. Herudover er vi uddannelsessted for ca. 75 værnepligtige, som i løbet af en 9 måneders periode gennemgår en omfattende uddannelse og indgår i beredskabscentrets udrykningsvagt.

Logistikcenteret er en selvstændig enhed under Beredskabsstyrelsen Nordjylland, der varetager kontrol og servicering af personligt beskyttelsesudstyr for såvel hele Beredskabsstyrelsens område samt flere eksterne aktører. Logistikcenteret er ligeledes akkrediteret og, som sådan, godkendt organ til trykprøvning af transportable trykbeholdere.
Om stillingen
Vi tilbyder et alsidigt job, hvor dit primære arbejdsområde vil være inden for lagerstyring og indkøb samt kontrol og servicering af personligt beskyttelsesudstyr for såvel interne som eksterne kunder. For den rette personprofil, på sigt, mulighed for, selvstændigt, at varetage ansvaret for nogle af disse opgaver, herunder kundepleje og planlægning. Som uniformeret vil du ligeledes indgår i den operative vagt ved beredskabscentret som 3. vagthavende og, efter målrettet relevant uddannelse, som 2. vagthavende. Besidder du allerede de relevante kompetencer, vil det, efter individuel vurdering, være muligt at starte som 2. vagthavende. Den rette personprofil skal ligeledes forventes at skulle indgå i Beredskabsstyrelsens internationale pulje med henblik på udsendelse.

Du kommer til at arbejde sammen med kollegaer, med såvel civil som uniformeret baggrund. Vi løser vores daglige opgaver i et uformelt, positivt og åbent miljø, hvor helhedsforståelse og respekt for hinandens arbejdsområder er vigtig. Logistikcenteret har fokus på kvalitetssikring og en høj produktkvalitet, hvorfor du naturligvis vil blive oplært og uddannet i dit nye job – ligesom der er en række obligatoriske uddannelser i servicering og vedligehold hos de respektive leverandører af udstyr, der skal gennemføres.

Der vil, i forbindelse med kontrol og servicering af udstyr forekomme en del rejseaktivitet, da logistikcenteret kontrollerer og servicerer en del udstyr ”on-site”.

Endvidere er afdelingens IV (Indtægtsdækket virksomhed) forankret ved logistikcenteret. Det kan være afholdelse af kurser i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse eller lignende, hvorfor der også vil forekomme instruktøraktivitet.

Dine primære arbejdsopgaver bliver lagerstyring og indkøb, herunder modtagelse og forsendelse af varer. Desuden kommer du til at stå for udviklings-, drifts-, service- samt administrative opgaver i relation til LOGC Åndedræt i øvrigt. Du bliver ansvarlig test og reparationer af kemikalieindsatsdragter og reparationer af røgdykkerudstyr, herunder periodiske undersøgelser, inkl. trykprøvning af transportable trykbeholdere. Du skal stå for fyldning af CO2-slukkere, og desuden bidrage til løsning af IV opgaver i øvrigt, herunder instruktørfunktion
Om dig
Vi forventer, at du har administrativ forståelse og samtidig teknisk flair. Desuden forventer vi, at du arbejder selvstændigt, systematisk og målrettet, at du er servicemindet samt forståelse for og fokus på kvalitet og sikkerhed, samt har orden og systematik er kendetegnende for dine arbejdsmetoder.

Du skal være indstillet på at skulle dokumentere og logføre dit arbejde, ligesom du er vant til at arbejde med EDB programmer.

Der vil være en del rejseaktivitet i stillingen (pt. 4 - 5 uger om året).

Som persin er du klar til, at gennemgå kvalificerende kurser, herunder engelsk- og tysksprogede kurser i udlandet. Vi forventer at du har en beredskabsfaglig uddannelse som mellemleder, herunder minimum 3. vagthavende kompetencer.

Det vil være en fordel, hvis du har lagerstyringsmæssig baggrund, herunder erfaring med indkøb, men det er ikke et krav.

Vi lægger vægt på, at du kan arbejde selvstændigt, systematisk og resultatorienteret, men samtidig også er god til at arbejde i et team og med øje for helheden. Da jobbet rummer en del udadvendte aktiviteter, bl.a. servicering af kollegaer samt kontakt til øvrige afdelinger og eksterne aktører, er det vigtigt, at du er god til at kommunikere og skabe en respektfuld dialog, samtidig med, at du kan sikre og fastholde kvaliteten i opgaveløsningen, da hovedparten af disse opgaver har direkte betydning for personsikkerheden for brugerne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattete af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos brigadechef Lennart Kvist Sørensen telefon 9617 7210 eller leder af Logistikcenter Åndedræt Lars Enevoldsen telefon 9617 7280..
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR konsulent Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Anøsningsfristen er den 3. april 2018, og samtaler forventes afholdt i uge 15. Ansættelse pr. 1. maj 2018, eller hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejlde det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.
Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertvi-den, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.
Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Thisted
Lokation
Region Nordjylland
Funktionsniveau
U200 Mellemledere BRS
Ansøgningsfrist
03.04.2018
Indrykningsdato
06.03.2018

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier