Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Specialarbejder


Specialarbejder til Beredskabsstyrelsen Hedehusene

Har du mod på at være en central del af Danmarks største beredskabscenter for frivillige, hvor det operative beredskab, klargøring til uddannelse og kurser for eksterne kunder samt frivillige er centrum i hverdagen? Så er dette job måske noget for dig.
Om os
Stillingen er placeret ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene, som udgør den nordlige del af overbygningsberedskabet på Sjælland og varetager operative opgaver inden for brand, redning og miljø. Herudover er vi både et kursussted for interne såvel som eksterne kunder, og et uddannelsessted for ca. 300 frivillige, som gennemgår en omfattende uddannelse og indgår i beredskabscentrets udrykningsvagt.

Vi tilbyder:
Et særdeles alsidigt og krævende job, der spænder over to hovedområder. Dit primære arbejdsområde vil være inden for klargøring af kurser, lokaler og øvelsesområde og materiel for eksterne kunder, hvilket indebær tætte relationer til kunderne. Derudover er du med til at sikre drift af lægtvandsfartøjer samt klargøring og vedligeholdelse af Beredskabsstyrelsen Hedehusenes øvrige køretøjer og materiel. Endelig vil du skulle indgå i den operative vagt ved beredskabscentret som chaufførvagt i dagtimerne.

Du kommer til at arbejde sammen med såvel civile som uniformerede kollegaer (frivillige og fastansatte). Vi løser vores daglige opgaver i et uformelt, positivt og åbent miljø, hvor helhedsforståelse og respekt for hinandens arbejdsområder er vigtig – du forventes at være god til at samarbejde og kunne indgå som en del af det samlede hold. Du vil blive oplært i dit nye arbejdsområde efter behov.
Om stillingen
Dine primære arbejdsopgaver:
- Klargøre kurser, lokaler, materiel og øvelsesområde til eksterne kunder
- Koordinere uddannelses-, øvelsesaktiviteter, og relaterede opgaver i samarbejde med Kursuskoordinatoren.
- Kontakt til og servicere eksterne kunder på området.
- Støtte vedligeholdelsen af køretøjer og materiel, herunder lægtvandsfartøjer og lovpligtige eftersyn mm.
- Arbejde tæt sammen med Kursuskoordinator, Beredskabsafdelingen og Uddannelsesafdelingen.
- Indgå i udrykningsvagten ved beredskabscentret, herunder være en del af HazMat-beredskabet.
- Støtte de operative enheder i deres kvalitetssikring af materiel og køretøjer.
Om dig
Vi forventer af dig at:
- Du har humor og godt humør
- Du besidder en meget høj fleksibilitet og kan navigere selvstændigt i en travl og omskiftelig hverdag.
- Du er udadvendt og kan kommunikere positivt og konstruktivt med mange forskellige personligheder.
- Du er samarbejdsvillig  Du er disciplineret, systematisk og grundig med dit arbejde og kan skabe overblik i hverdagen.
- Du besidder en høj grad af forståelse for kundeservice.
- Du har en beredskabsfaglig uddannelse som brandmand eller er villig til at tilegne dem.
- Du kan leve op til forsvarets fysiske basiskrav.
- Du har kørekort kategori CE samt truckkort eller er indstillet på at erhverve dem.

Vi lægger endvidere vægt på, at du kan arbejde selvstændigt, systematisk og resultatorienteret, men samtidig også er god til at arbejde i et team og med øje for helheden. Da jobbet rummer en stor del udadvendte aktiviteter, bl.a. samarbejde med kollegaer samt betjening af kunder, er det vigtigt, at du er god til at kommunikere samt skabe en positiv og respektfuld dialog.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for Specialarbejdere m.fl. i staten. Basislønnen er på kr. 23.797,96 pr. måned. (lager og logistikoperatør med svendebrev) Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kursuskoordinator Trine Hartmann tlf. 25 72 99 83 eller chef for Beredskab Michael Rasmussen tlf. 23 71 64 60.
Har du spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Lars Holte på telefon 7281 9158.

Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg stillingen”.

Ansøgningsfristen er 20. marts 2018. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 12-14.

Forsvarsministeriets koncern, og herved også Beredskabsstyrelsen, er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning

Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.
Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver
Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.
Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Hedehusene
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C100
Ansøgningsfrist
20.03.2018
Indrykningsdato
05.03.2018

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier