Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Kontorelev til Beredskabsstyrelsen


Kontorelev til Beredskabsstyrelsen

Vi satser på dig – hvad satser du på?
Kunne du tænke dig en alsidig og spændende kontoruddannelse, så er det nu, du skal til tasterne. Beredskabsstyrelsen Hedehusene i Hedehusene søger en kontorelev i offentlig administration med ansættelse fra den 1. maj 2018.
Om os
Beredskabsstyrelsen Hedehusene udgør den nordlige del af overbygningsberedskabet på Sjælland, og varetager opgaver indenfor brand, redning og miljø. Herudover er vi både et kursussted for interne såvel som eksterne kunder, og et uddannelsessted for ca. 300 frivillige, som gennemgår en omfattende uddannelse og indgår i beredskabscentrets udrykningsvagt.

Som alle andre store organisationer har Beredskabsstyrelsen brug for dygtige administrative folk. I uddannelsesforløbet prøver du kræfter med forskellige administrative opgaver primært inden for administration, økonomi, journalisering og datahåndtering - kort sagt alle former for kontorarbejde, på en spændende arbejdsplads. Derudover vil vi også tilbyde dig basale beredskabsfaglige færdigheder som førstehjælp og elementær brandslukning.
Om stillingen
Din uddannelse varer 2 år, og her veksler du imellem at være i praktik, og gå på hovedforløb på skolen. Praktikforløbene foregår ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Du afslutter din uddannelse med en prøve, og når du består, får du et uddannelsesbevis som faglært kontorassistent med speciale i offentlig administration.

Du vil indgå i de forskellige arbejdsområder på lige vilkår med dine kollegaer, og du vil få gode muligheder for både faglig og personlig udvikling. Vores arbejdsplads er anderledes, fordi vi er en blanding af civile og beredskabsfaglige, med en direkte og hjertelig tone i det daglige.
Om dig
Du har bestået/består:
- HG2,HGS, HGV som giver adgang til kontoruddannelse med speciale
- HTX, STX eller HF suppleret med et 10 ugers EUS
- HHX suppleret med et 5 ugers EUS
- EUX (det studiekompetencegivende forløb)

Er du over 25 år, bedes du vedlægge et realkompetencebevis (RKV bevis) fra en erhvervsskole. Er du i tvivl om kravene, bedes du kontakte en erhvervsskole.

Ansvarlighed og kvalitet er en vigtig værdi i Beredskabsstyrelsen, og vi forventer, at du vil arbejde på at tage ansvar for, og være med til at præge de opgaver, du bliver stillet over for. Det kræver, at du lægger energi i din uddannelse, og at du er en engageret og initiativrig person, som kan lide at samarbejde med andre. Det er vigtigt, at du evner at arbejde selvstændigt og at du har lyst til at arbejde i en moderne virksomhed.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).
Lønnen er afhængig af din alder, og udgør efter endt grundforløb for dig som er under 18 år, det første år 10.686,00 kr. pr. måned. Er du over 18 år vil lønnen det første år være 13.400,83 kr. pr. måned. Er du derimod over 25 år vil lønnen være 19.639,08 kr. pr. måned.

Som ansat i Beredskabsstyrelsen er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Vil du vide mere om arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte Administrationschef Lars Isbye på tlf. 4590 6611.
Har du spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Lars Holte på telefon 7281 9158

Ansøgningsfristen er den 20. marts 2018 og vi forventer at holde samtaler i uge 12-14.
Tiltrædelse 1. maj 2018.
Vi vil bede dig om at søge stillingen ved at klikke på linket ”søg den ledige stilling” og vedhæfte ansøgning, CV, eksamensbevis (udskrift af eksamensblad) samt evt. anden dokumentation. Er du over 25 år, skal du huske at vedhæfte realkompetencebevis.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.
Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.
Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Hedehusene
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C100
Ansøgningsfrist
20.03.2018
Indrykningsdato
19.02.2018

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier