Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Sankthans  
Arrangørerne af sankthansaften skal huske at overholde afstandsreglerne, når de bygger og afbrænder bålet med heksen på toppen. Læs og se regler og råd om sikker placering og afbrænding af sankthansbål.

De fleste af os forbinder sankthansaften med sange og hyggelige timer omkring bålet, men for at sikre, at kun heksen og sankthansbålet bliver brændt af, er det vigtigt, at afstandsreglerne for afbrænding af sankthansbål overholdes.

Afstandsreglerne er fastsat ved lov, og sankthansbålet skal være placeret i en afstand af mindst:

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
 • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
 • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale


Sund fornuft og forsigtighed
Det er ikke ufarligt at tænde bål og for at undgå, at bålet udvikler sig til en reel brand til fare for personer og omgivelser, er det vigtigt at tage sine forholdsregler:

 • Undgå at tænde bålet med optændingsvæske eller brandfarlige væsker som benzin eller sprit
 • Vær opmærksom på bålet og forlad det først, når det er helt slukket
 • Hold særligt øje med små børn i nærheden af bålet 

 

  sikkerhedsafstande

Klik på tegningenTips og regler om opbygning, optænding og slukning

Opbygning
 • Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres
 • Brug kun rent træ. Anvend aldrig trykimprægneret eller malet træ eller affald
 • Sørg for, at alt materialet til bålet er så tørt som muligt
 • Vær omhyggelig med opbygningen, så bunken ikke risikerer at vælte, mens den brænder
 • Kernen i bålet kan opbygges af en stak sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene. Lav en opbygning, hvor mindre grene eller flækkede træstykker ligger, så de dækker over bålets kerne
Optænding
 • Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding
 • Du må ikke tænde bålet, hvis det blæser kraftigt
 • Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål.
 • Brug en lang fakkel eller en ukrudtsbrænder for at nå ind til avispapiret og kvaset i kernen i bålet. 
Slukning
 • Sørg for, at bålet er helt slukket, når du forlader det

download plakat - pdf

se opslag om sikkerhedsafstande

Nyhed 13. juni 2013

Kontakt


Center for Forebyggelse
CFO@brs.dk