Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Børn lærer om brand i 0. og 1. klasse 

”Lær om brand” er et gratis undervisningsmateriale til at lære eleverne i 0. og 1. klasse om ild og brand. Materialet udleveres som udgangspunkt kun til skoler og er tænkt til undervisning i løbet af brandforebyggelsesugen i uge 40.


Læs en kort introduktion til materialet nedenfor og se selve materialet ved at klikke på links i højre kolonne.


Om undervisningsmaterialet

Lær om brand-materialet har udgangspunkt i elevbogen ”Da legehuset brændte”. Eleverne får også opgavehæftet ”Leg og lær med Futte”, hvori de skal sætte "Futte"-klistermærker.


Materialet indeholder et diplom til Børnebrandmand, som eleverne kan få udleveret efter undervisningen (hent diplomet via link i højre kolonne). Dertil kommer en kalenderplakat for skoleåret 2017-2018.


Med til materialet hører også lærervejledningen ”Lærerens bog”. Skolerne opfordres til at anvende tidligere tilsendte forsøgssæt (en forsøgsspand) til lærervejledningens forsøg med materialers brændbarhed. Der fremsendes én forsøgsspand til alle skoler som bestiller skolematerialerne i år. - Links til indhold og billede af forsøgsspanden findes i højre kolonne.


Bestilling af Lær om brand

Omkring sommerferien tilbyder Beredskabsstyrelsen alle landets skoler at bestille Lær om brand-materialet. Materialerne sendes til skolerne ca. 1 - 2 uger før uge 40.


Inspirationsark til redningsberedskaber

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet folderen ”Ideer og inspiration til brug i uge 40”, som henvender sig til redningsberedskaberne. Se arket ved at klikke på linket i højre kolonne.


Baggrund

”Lær om brand” er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og TrygFonden. Materialet understøtter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Fælles Mål. 

Bestil skolematerialerne
Du kan bestille materialerne her

Vær med til at gøre materialerne endnu bedre! - Deltag i evaluering i uge 40 2018

Beredskabsstyrelsen og TrygFonden evaluerer i uge 40 2018 skolernes brug af undervisningsmaterialerne. Evalueringen skal belyse materialernes læringspotentiale, materialernes anvendelse i undervisningen og anbefalinger til eventuelle forbedringer fremadrettet. Til dét har vi brug for jeres skole!

NB! Deltagelse forudsætter, at jeres skole har bestilt og underviser i begge materialer (”Lær om brand” og ”Ild- en farlig ven”)

Hvis jeres skole vil deltage i evalueringen eller har spørgsmål til, hvordan evalueringen afvikles, bedes I sende en e-mail til kampagnemedarbejder Sine Storr på sin@brs.dk.

Vi håber, at I har lyst til at deltage i evalueringen af undervisningsmaterialerne, så materialerne kan blive endnu bedre. 


Information om EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR)

Lovgivningen om persondata, der skal øge beskyttelsen af den enkeltes personlige data, trådte i kraft den 25. maj 2018. Det betyder, at du bestemmer over dine personlige oplysninger, og at Beredskabsstyrelsen ikke må opbevare dine kontaktinformationer uden dit samtykke.

Når du bestiller skolematerialer via bestillingsmodulet, opbevarer Beredskabsstyrelsen de kontaktinformationer, du indtaster, og det skal du give dit samtykke til. Det sker i bestillingsmodulet. Derpå kan vi udsende det bestilte materiale til din skole, generere statistik til brug for evaluering, og til evt. kontakt om undervisningsmaterialerne i forbindelse med bestilling i 2019. Beredskabsstyrelsen videregiver i denne forbindelse kontaktinformationerne til trykkeriet GP Tryk A/S, der udsender materialerne. Der henvises til Beredskabsloven § 1, stk. 1.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, Beredskabsstyrelsen har registreret om dig. Du kan gøre indsigelse mod at oplysningerne behandles, samt kræve berigtigelse, sletning eller begrænsning af de oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måse behandlet i strid med lovgivningen. Du har mulighed for at klage til www.datatilsynet.dk

Beredskabsstyrelsen sletter dine kontaktinformationer inden juli 2019. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og kontakte Beredskabsstyrelsen for at få dine kontaktinformationer slettet inden da.

Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød, tlf.: 45 90 60 00, e-mail: brs@brs.dk.

Kontaktperson: Chefsergent Mads Dalgaard, tlf.: 20 89 84 71, e-mail: mdj@brs.dk

Data Protection Officer: Christina Carstensen, tlf.: 45 90 6423, e-mail: brs-ktp-dpo@brs.fiin.dk


Sidst opdateret 08-06-2018 - kl. 14:01

Links

Bestil materialer

Bestil materialerne i dag.

Kontakt

Kommune og Borger
kob@brs.dk