Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
Forsamlingstelt over 50 m2
Foto: Colourbox 

Regler og vejledninger vedr. forsamlingstelte, salgsområder og campingområder 

Nedenfor findes en gennemgang af regelgrundlaget for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. I højre kolonne findes links til de konkrete regler og til vejledninger om, hvordan de skal forstås.


Regler med hjemmel i beredskabsloven

Regler om placering, indretning og benyttelse af forsamlingstelte, salgsområder og campingområder er fastsat i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.


Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i beredskabslovens § 33, stk. 6, nr. 2, og § 70, stk. 4 og 5.


Øvrige regler

Vær opmærksom på, at transportable telte og konstruktioner skal certificeres eller byggesagsbehandles efter byggelovgivningen, inden der ansøges om en brandmæssig godkendelse hos kommunalbestyrelsen. Reglerne findes i  bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.


Vejledninger

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med Energistyrelsen udarbejdet en vejledning til certificeringsordningen for transportable telte og konstruktioner. Vejledningen indeholder også de brandtekniske krav, som transportable telte og konstruktioner skal leve op til, og erstatter således Beredskabsstyrelsens vejledning fra 2002 om pladsfordelingsplaner.


Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen udarbejdet en vejledning om kravene til brandsikkerhed i teltlejre for spejdere og andre idébestemte børne- og ungdomsorganisationer. 


Erhvervs- og Byggestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Søfartsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som giver et overblik over, hvilke regler der finder anvendelse på midlertidige konstruktioner. 


Justitsministeriet og Kulturministeriet har i samarbejde med øvrige relevante myndigheder, herunder Beredskabsstyrelsen, udarbejdet en vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer og lign. Formålet med vejledningen er at give arrangører af større musikarrangementer et værktøj, der kan bruges til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre arrangementerne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Selv om vejledningen er udformet med umiddelbart sigte på arrangørerne, vil det være naturligt, at den også indgår i grundlaget for sagsbehandlingen hos de myndigheder, der skal give tilladelse til afholdelse af arrangementerne.


Sidst opdateret 23-02-2015 - kl. 09:47