Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ekspertberedskaber 
Kernekraftværk. Foto: Colourbox
Beredskabsstyrelsen leder det nukleare beredskab i Danmark 

Nukleart Beredskab 

Beredskabsstyrelsen har det overordnede ansvar for planlægning og ledelse af det nationale nukleare beredskab i tilfælde af uheld i nukleare anlæg (kernekraftværker). I beredskabet indgår en lang række myndigheder, hvis deltagelse i beredskabet bygger på sektoransvarsprincippet. 

Det er Beredskabsstyrelsens opgave at varetage og udvikle de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for et sektorbaseret beredskab. 

Af opgaver i forbindelse hermed kan bl.a. nævnes:
 

  • Udarbejdelse og ajourføring af national beredskabsplan for aktivering, organisering og bemanding m.m.
  • Opretholdelse af et dagligt beredskab med bl.a. nuklear beredskabsvagt
  • Udvikling og drift af beslutningsstøttesystem (ARGOS)
  • Udvikling og drift af måleberedskab
  • Internationalt samarbejde om beredskab, information, varsling, bistand, forskning og udvikling mv.
  • Rådgivning og nuklearfaglig støtte m.m. til grønlandske og færøske myndigheder

 
Endvidere varetager Nukleart Beredskab myndighedsbehandling af sager om fysisk beskyttelse af nukleare transporter samt tilsynsopgaver i forbindelse med dekommissioneringen (nedbrydning) af de nukleare anlæg ved Dansk Dekommissionering beliggende ved Risø.

Begge sidstnævnte opgaver løses i tæt samarbejde med Statens Institut for Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen.

Sidst opdateret 16-12-2013 - kl. 13:35