Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ekspertberedskaber 
CBRN-instituttet arbejder med forebyggelse og beredskab af CBRN-hændelser
Beredskabsstyrelsens CBRN-enhed arbejder med forebyggelse og beredskab vedr. CBRN-terror. 

CBRN-terror 

Beredskabsstyrelsens CBRN-enhed arbejder med forebyggelse og beredskab i forhold til terrorangreb med kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare materialer, på engelsk forkortet CBRN.

Beredskabsstyrelsen har en rådgivende og koordinerende rolle i forhold til de øvrige sektormyndigheder, som er involveret i at sørge for sikkerhed mod CBRN-terrorisme. I den forbindelse har styrelsen blandt andet etableret et CBRN-koordinationsudvalg.

Forsvaret har derudover indstationeret en officer permanent i styrelsens CBRN-enhed for at sikre koordinationen mellem civile og militære CBRN-ressourcer.

EU's handlingsplan for CBRN-sikkerhed
I november 2009 vedtog EU's medlemsstater en handlingsplan for CBRN-sikkerhed med særlig fokus på evnen til at forebygge og om nødvendigt håndtere et terrorangreb med kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare materialer. Planen dækker perioden 2010 – 2015 og indeholder 124 foranstaltninger inden for områderne forebyggelse, sporing og beredskab. Det er en politisk vedtaget plan, og derfor har foranstaltningerne karakter af anbefalinger til medlemsstaterne og EU-Kommissionen.

104 af foranstaltningerne retter sig mod EU-Kommissionen og medlemsstaterne i et samspil, hvor EU-Kommissionen typisk har udspillet f.eks. i form af nogle indledende workshops, undersøgelser eller forskningsprojekter. De resterende 20 foranstaltninger indeholder anbefalinger til forbedret CBRN-sikkerhed, som direkte er rettet til medlemsstaterne.

Beredskabsstyrelsen er fast medlem af EU-Kommissionens Advisory Group om CBRN-sikkerhed samt den rådgivende gruppes kemiske, biologiske og radiologisk-nukleare undergruppe. Øvrige danske myndigheder deltager i møderne og inddrages i forberedelse af møderne efter behov.
Sidst opdateret 10-10-2014 - kl. 11:42